DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag förlorar tusentals liv

19 mars 1996

Vassula-av-Mitt-Heliga-Hjärta: Ormen, det är Ormen som för med sig Död, som kryper omkring er alla; han frestar, han väntar, han väntar på att ni skall falla; sedan låter inte döden vänta på sig; ack .... Mitt Heliga Hjärta plågas ....

Herre, jag är här, vad kan jag göra för att lindra Din smärta?

följ Min befallning 1 i allt! döden behöver inte komma; kan du se vad Jag ser varje dag? nej .... nej, du kan inte se vad Jag ser .... Jag förlorar tusentals liv; 2 Jag förlorar så många .... varje dag! har du sett vad Jag har sett därute i öknen? tusentals som svälter och törstar efter tröst, hopp och kärlek; tusentals som är nakna och i behov av Mina ord; Mitt medlidande gäller allt som lever! men, se! frestaren vill utarma dig så att du inte har någonting kvar att ge; kom, räck ut din hand till de behövande; svik inte de svältande som väntar där ute; dra dig inte för att besöka de sjuka;

- Vassula, Jag har beslutat att ha dig som Min brud så att du följer Mig; Jag gjorde dig till Min brud och Jag har ställt Min Lampa 3 i dig, så att du i Ljuset från Min Helige Ande och genom Hans Kraft skall börja tänka, inte som dödliga tänker, utan som Mina änglar i himmelen tänker; sedan styrkte Jag dig med Starkhetens Ande för att du skulle uthärda fiendens hårda slag och stå fast;

Jag har gett dig Rådets Ande för att visa dig vad som behagar Mig mest; Jag har öppnat himmelens portar och visat dig Mina heliga 4 som gick genom fattigdom, men som mättade och klädde de nakna, som gick genom ödmjukhet och lydnad, så att de lämnade rum för Min Ande att verka i dem och utföra underverk genom deras trofasthet; de har gått genom försakelser, bespottelse och lidande, men gladde sig över denna heder och bad om mer medan de frambar allt detta som ett offer åt Mig; – människobarn! du har fortfarande en lång väg att gå, men segerkransen skall också bli din om du med iver tar emot allt som Jag ger dig; Min brud, du behöver inte frukta, om du vid varje steg har Mig i dina tankar:

se, i Min ena Hand har Jag ett frö som när det väl har kommit i jorden skall växa och ge dig tillfredsställelse över allt som du kommer att kunna uträtta för Mig, utan att tröttna; och det skall smycka din hals, ty hedersbetygelser skall bäras runt din hals som ett smycke; och ditt huvud skall täckas av vällukt som droppar likt dagg från ditt hår;

se nu i Min andra Hand .... ser du detta frö? när det väl har kommit i jorden kommer det att ge dig lidandets bröd, även det skall vara dig till gagn; 5 det skall komma sår på sår, åter och åter igen; och Jag skall låta dina närmaste vänner bli dina främsta förföljare; du kommer att kvida och jämra dig av smärta; Jag skall hedra dig med Min Törnekrona, Mina Spikar och Mitt Kors; Jag skall, Min vän, låta dig dagligen dricka ur Min Bägare tills Min Bägares bitterhet inte låter dig dra efter andan; kom nu, och välj ett av dessa frön; om du väljer det första skall ditt lidande komma senare; – välj!

Jag vill Din Vilja. Du är Gud, välj Du för mig.

låt så vara, Min brud, Jag skall välja det andra fröet; du kommer att bli förföljd, men aldrig av dina närmaste vänner; Jag kommer inte att tillåta det; o, hur gläds Jag inte, för du gjorde det som Jag hade önskat att du skulle göra, du lämnade allt i Mina Händer och förblev Ingenting; ; förstår du äntligen att Jag räcker till i Mig Själv? Jag har inte för avsikt att hålla tillbaka Mina Outtömliga Rikedomar i dessa svåra tider, men Jag skall kasta ut dem genom din intighet; endast en liten tid återstår, dröj inte, ty Jag är plågad utöver ditt förstånd;

skynda, ty döden är nära där ute i öknen; finn behag i Mitt Välbehag; Jag välsignar dig; ic;


1 Se budskap från 18 mars 1996.
2 Jesus grät häftigt och plågades svårt.
3 Jesus menar den Helige Ande.
4 Visionen den 27 september 1987.
5 Till gagn = helgelse.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message