DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

De har svurit på att kasta sig över dig

21 november 1995

Är min möda förspilld?
Har jag arbetat förgäves?
Likväl följde jag Dina spår.
Min nådegåva kommer från Dig, min Gud,
därför var Du min Styrka.

Min Vassula, varför säger du, ”var Du min Styrka?” varför talar du om det som varit? du är fortfarande i Min tjänst och du blir ständigt styrkt av Mig; Jag är fortfarande din Styrka och kommer alltid att vara det .... nej, du har inte arbetat förgäves och dina offer har inte varit förgäves; din överlåtelse har utfört underverk med Min Andes kraft; föds ett land på en enda dag? inte heller är det möjligt att enheten föds på en enda dag, eftersom många av Mina utvalda följer sina egna vägar; en röst sändes ut till jordens folk för att tala och trösta Mina barn, för att de skulle vända om till Mig; Jag gav dig frön som du skulle utså på försoningens åker och Jag försåg dig med Mitt andliga bröd för att Mitt Ord skulle mätta dem som led brist;

– ditt lopp, Vassula, är inte över, för Jag har skapat dig till att vara Mitt vapen mot Fördärvaren som förblindar så många av Mitt folk; du behöver inte frukta för någonting eftersom Jag är med dig ....

ja, Fördärvaren fångade deras sinnen med sin världsliga makt och Skriften utpekar honom som de tre orena andarna som bildar en triangel; dessa tre orena andar utgår från drakens, odjurets och den falske profetens mun, 1 de har nu vaknat till liv av dina steg eftersom du är Mitt Eko och de har svurit på att tysta ner dig genom att omstörta Min Kalk; de har svurit på att kasta sig över dig;

Min lilla ängel, i din bräcklighet skall Jag avväpna de mäktiga; i din ringhet skall Jag uppenbara Min Makt och omstörta deras riken; fatta mod, dotter, Jag skall återupprätta sanningen; Jag välsignar dig;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message