DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Din möda har inte varit förgäves

28 november 1995

(10 års jubileum för Sant Liv i Gud)

frid vare med dig; Min Vassula, säg Mig, säg Mig om du är lycklig över att ha tillbringat alla dessa år med Mig? du varelse av kött, men med ett hjärta, är du lycklig?

Min-Glädjes-Krona,
hur skulle jag kunna vara något annat än lycklig? 

Jag har blivit buren av Din Ande bland molnen,
och med vindens vingar
har jag blivit en del av vindarna,1
så varför skulle jag inte vara lycklig!

och du har blivit en del i Mig,2 och Jag i dig, och du har ditt hem hos Mig, så som Jag har Mitt Hem hos dig genom att förvandla din själ till ett Eden där Jag kan bli förhärligad; gör framsteg och gå vidare på vindens vingar, för du har en särskild plats i Mitt Heliga Hjärta;

Mitt hjärtas Fröjd!
Mina ögons salva! Trefalt Heliga Ljus! 

min själ jublar över
att Du räddade den ”Obebodda”,
lovat vare Ditt Namn, trefalt Heligt.

om Jag verkligen är ‘ditt hjärtas Fröjd’; fira då årligen denna dag då Jag lät dig och så många andra få stiga in i Mitt Hjärta och upptäcka de oräkneliga skatter som Jag hållit i beredskap för er tidsålder; håll denna stora dag i minnet, stå vid Min sida som du har gjort de senaste tio åren nu: Lämna ALDRIG Min sida, vandra med Mig som du har gjort under alla dessa år; ser du hur Jag har undervisat dig? ser du vad Jag har uträttat? ser du Min Vishet? när Jag upptog dig till Mitt barn, upptog Jag så många andra; Min stig är rak, Mina vägar till er är ljuvliga .... er Konung är fullkomlig och skön;

”uppliva Min Kyrka, smycka Min Kyrka, förena Min Kyrka”, detta var Min Befallning till dig; och allt Jag bad dig om för att kunna använda dig för Min ära, var ditt samtycke att göra Min Vilja; så har du vunnit Min vänskap;

till gagn för Min Kyrka har så många själar nu återvänt till Mig ... och nu stämmer de in i Mina änglars lovprisningar i himmelen; och från din mun talade Jag när Jag delgav vad Mitt Hjärta begär mest beträffande Enheten; din möda har inte varit förgäves; Jag bad dig att föra vidare Mina Ord och Min önskan: att förena Påskens datum, och det har du gjort; förstår du? detta att du erkände Mig, Mitt barn, var verkligen den fullkomliga dygden och ljuset för din själ; Egyptens dotter, Jag vakade ständigt över dig, det gryningsljus som Jag önskade i din själ sändes dig genom Min Ande, trefalt Helig, för att hela Min avsikt skulle fullbordas;

Mina ord: ”uppfylld, du skall bli många”, var gåtfulla för dig; sedan lät Jag dig förstå vad de betydde: ”när du skall bli uppfylld av Min Helige Ande, trefalt Helig och givaren av liv, skall du, med Min Andes kraft, uppväcka och leda många till omvändelse”;

Jag har berett din jord Med Min Egen Hand, och kluvit klippor för att jämna Min väg i dig; sedan sådde Jag Mina Egna himmelska frön i dig; för Mitt Namns skull lovade Jag att krossa varje inkräktare som skulle våga sig in i Min nya trädgård; natt och dag fann Jag Min lust i att vaka över dig; idag kan Jag säga, Vassula: Jag har inte arbetat förgäves i dig; Min Ande befriade dig så att du kunde bli en rätt boning där Jag kunde bo; må Mina söner och döttrar närma sig Mig, Jag skall då befria dem så att också de kan förena sig med Min församling; ic;


1 ”Du gör vindar till dina sändebud” (Ps. 104:4).
2 Anspelning påJoh. 15.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message