DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall fylla på med det som fattas

27 september 1995

Min blick ser in i Natten,
för så snart Du, Helige, kom till mig,
skyndade Du att beslöja mina ögon,
ty detta behagade Dig, Faderns älskade Son,
för att jag skulle förlita mig helt på Dig,
och vara som ett viljelöst redskap i Din Mäktiga Hand,

och alltsedan dess har jag blivit en landsflyktig för Din Skull.

Det behagar Dig att staka ut min stig
så att Du och jag vandrar tillsammans,
jag med ett fast grepp om ditt mantelfåll för att inte förlora Dig,
och Du som en Konung bland Sina styrkor, 

Du leder mig varthelst Du önskar.

Och på vår väg
kommer avundsjuka människor
för att störa vår lyckliga resa;
de bär hand på mig för att slita mig i stycken,
men Du, Herre över allting, lyfter min själ och bär den uppåt,
och låter den flyga fram på vindarna med Dig.
Sedan firar Du och jag Din Styrka;
och i Dina leenden, i Din barnsliga glädje och förtjusning,
blir vi förenade i vänskap och arbete.

Du störtar våra förföljares planer,
medan Din Mun sjunger befrielsens sånger för mig.
Du öppnar dörren till Ditt Hjärta,
så att jag kan stiga in och gömma mig i Dess djup.

Min själ fröjdar sig i Herren.
Han har makten att forma varje hjärta genom Sin trofasta Kärlek. 

När min själ är modlös
dröjer Du inte, Du visar Din Kärlek 

i Din iver att uppmuntra mig, och omfamnar mig.

Din blick, Faderns Älskade Son,
har all makt att förvandla varje själ
och låta den vändas från sorgesång till en inspirerad hymn.

Ja, Herre, på alla sätt
kan Du göra om Ditt folk till en hymn som behagar Dig,
och förändra deras rytm,
så att ljudet av Din Röst bevaras,
för Du föraktar aldrig någon,
men står vid vår sida alltid och överallt.

Min Glädje, tillbe Mig! du är förenad med Mig, med Min Ande och med Min Fader; bär detta Nådens verk som Vi ger dig över hela världen tillsammans med din rådgivare;

Jag vill inte drabbas av andligt förfall och försena mitt uppdrag. Jag befinner mig i Natten.

bekymra dig inte för det som övergår din förmåga1 och dina krafter, för Jag skall fylla på med det som fattas; Ge Oss efter din förmåga, har du inte lagt märke till detta?2 fastän du är ingenting blev Jag synlig på dig; 3 i din bedrövelse har Jag varit framgångsrik; i dina stora prövningar skänkte Jag Mina Skatter i överflöd till många hjärtan; skulle Jag ha gjort dessa ting4med dig om Jag inte älskade dig? och Jag tänker som tidigare beslöja dina ögon så att du inte kan bedröva Mig genom att uppfyllas av högmod; det är på detta sätt Jag tuktar Mina utvalda själar till lydnad och självutgivelse; Jag är Konung och Jag råder över dem så att de når fullkomlig godhet och förhärligar vår Treeniga Helighet, och som Jag en gång sade till Mina lärjungar, säger Jag till er:5 ”nu vet ni detta, saliga är ni om ni också handlar därefter;”6

din Jesus som älskar dig; Ic;


1 Fattningsförmåga.
2 Under mina möten i Holland och hela Skandinavien.
3 Jesus uppenbarade sig i mitt ställe. De som bevittnade detta fenomen uppgav att Hans Ansikte var misshandlat.
4 Jesus menar de prövningar som Han tillåter komma i min väg.
5 Joh. 13:17.
6 I lydnad och utblottelse som Hans utvalda själar: en fullständig underkastelse.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message