DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina fiender förföljer dig men i verkligheten är det Mig de förföljer

1 maj 1995

Min Herre:
må Ditt Heliga Namn
alltid vara förhärligat.
Mitt hjärta dansar av glädje i Din Närhet

och jag jublar över Din ynnest;
och allt som Du befaller mig att göra
försöker jag att utföra genast.

I Din Närhet
känner jag Ditt Hjärtas ljuvlighet
och Din undervisning som är:
Liv, Glädje, Frid, Kärlek och Helighet.
De är en Sång för vår själ
som uppenbarar Ditt Rikes dolda mysterier.

Men när jag sjunger Din Kärlekssång
med hela mitt hjärta och min röst
och välsignar Ditt trefalt heliga Namn,
så störtar de sig över mig
och kallar mig ”missdådare”;
de sätter sig till doms över mig
med falskhetens spira,
ständigt på jakt efter nya anklagelser emot mig:
när skall de erkänna sitt misstag?

stöd dig mot Mig, Jag är med dig; låt inte dessa ting oroa ditt hjärta; Jag är ansvarig för Min Kyrka, så känn dig aldrig missmodig; Vassula, Min blomma, kom ihåg: ingen annan än Jag Själv har undervisat dig; Jag kom för att undervisa dig och andra genom dig; Jag är din Lärare och Jag älskar dig; lär av Ljuvligheten själv; lär, Min elev, utan egenintresse och ge vidare utan förbehåll;

se här, Mitt barn, Jag är känd för att inte se till mänsklig storhet; om dessa har blivit domare och underlåter att helighålla det som är heligt, kommer de själva att få sin dom som oheliga; har du glömt att Jag blev betraktad som en hädare och dömdes av den orsaken? så varför förvånas du över att man dömer dig som en som använder ett grovt och perverterat språk? de dömde Mig efter mänskliga mått liksom de dömer dig idag; Mitt barn, frukta inte, lo tedhal! på Domens Dag skall de darrande stå inför Min Tron och avlägga räkenskap för sina synder såvida de inte ångrar sig innan deras dag kommer; deras hårda dom över dig kommer att bli lika hård över dem; deras anklagelser skall riktas mot dem själva;

Jag säger dig, Vassula, en dag, i Min rättssal och på Domens Dag, kommer alla de som anklagade dig och hånlog åt dig att lida samvetskval därför att de avvisade Min Oändliga Skatt, ur vilken deras ande kunde ha förvärvat Vishet och vunnit Min vänskap, denna vänskap som hade kunnat leda dem till skönheten i Min Allmakt och Glans och förtroligheten med deras Gud; dina åklagare skall se på dig och säga, som Skriften säger: ”här är hon som vi brukade håna och göra narr av, vi dårar! vi såg hennes liv som galenskap ....” och du, Mitt barn, skall möta var och en av dem som förtryckte dig, och de skall inse hur bitter de gjort Min Bägare ....

stanna kvar hos Mig i Min ångest, Jag behöver din vänskap; bed och säg dessa ord till Mig:

”min Herre,
må varje ord från min mun
finna nåd och ge tröst
åt Ditt Heliga Hjärta;

”Du världens Återlösare,
varför smider de planer mot Dig
gång på gång?

”Du Tröstare för Din familj,
varför tynger de Dig ständigt
med sorg och smärta?

”Du människosläktets Vän,
varför förnekar Dina Egna
Ditt sårade Hjärta
och reser stridens baner
genom sina synder livet igenom?
”himlarna förkunnar öppet Din Ära
och Din Röst hörs
till jordens yttersta gräns, den ropar ut:
’återvänd till Mig så skall Jag
låta er själ få liv på nytt;’

”men smädelser är vad Du tar emot,
min Återlösare;
ack, så många skrattar åt Ditt Rop,
min Tröstare!

”Du människosläktets Vän, Fullkomliga Skönhet,
Trefaldigt Heliga Ljus,
Din Kärlek blir åter förrådd,
förnekad och ifrågasatt;
Dina fiender fördubblas
och deras våld förökas;

”Du Offerlamm,
anklagad av Dina anklagare,
ständigt angripen av Dina angripare,
när skall Du synas på Din häst
som: Rättfärdighetens Stridsman?”

Min Egen, lämna aldrig Mitt Hjärta; Mina fiender förföljer dig men i verkligheten är det Mig de förföljer;1 Min ängel, Mitt barn, Fadern sänder dig ut att resa för Oss och vittna, det är därför Mitt märke finns på dig; fatta mod, Jag är vid din sida; kalla på Mig när du är trött och Jag skall lyfta dig; fyll Mina församlingar och var inte rädd; Jag är Den som skall ingripa i förföljelsens stund, så var tålmodig;


1 Syftar på Apg. 9:4-5.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message