DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Barmhärtighet är Oändlig och Mitt Medlidande likaså;

26 februari 1995

(Indonesien)

Med mina läppar, Allsmäktige Herre,
har jag upprepat Dina ord
som Jag hört från Din egen Mun,
för många länder
för att också de skall kunna åtnjuta Din Närvaro
och ha sin glädje i Din Lag.
Låt mig aldrig glömma eller försumma Ditt Ord 

och tillåt mig inte
att gå vilse från Dina Bud,
uppliva Min själ med Ditt Ord, min Herre.

Jag ger dig Min Frid;

Mitt barn, du är inte Faderlös; Jag Är den Jag Är är din Fader; du är inte hemlös, Mitt Rike, Min Härlighet och Sanningen är ditt hem; du är inte berövad din föda, för med Min Egen Hand fyller Jag din mun med Ord ur Min Mun; spiror och troner kan aldrig skattas högre än Mitt Ord; vad kan du jämföra Mina Rikedomar med?

Min Vassula, en gång var du utsvulten och hungrade efter Mitt Ord och Mitt Hjärta, detta ömma Fadershjärta var fyllt av sorg och medömkan; hur många fler finns det inte som är sådana som du en gång var!1 och hur många fler måste Jag inte uppväcka och sedan livnära .... men det blev sagt att i de sista dagarna skulle Min skapelse sjunka i ett sådant avfall och att deras hjärtan skulle kallna, så att många, även om de inte skulle avvisa Mig, skulle påverkas;

det har blivit sagt att Satan skulle föröka sin makt i era dagar; men Min Barmhärtighet är Oändlig och Mitt Medlidande likaså; om en förbannelse utgår från Satans mun, kommer en välsignelse från Min Mun att övervinna hans förbannelse; Min välsignelse är Ordet ur Min Mun som skänker ljus i ert mörker och över dem som lever i dödsskuggan; Min nåd vilar över dig och allt som Jag gör i dessa dagar är för din generations frälsning;

och du, dotter, förkunna Mig på dina möten så som du alltid har gjort; smycka Mitt Hus så skall Jag smycka ditt;2 ge liv åt Mitt Hus så som Jag har gett liv åt ditt;3 smek Mig, din Fader, med din kärlek; låt oss arbeta;


1 Andligt döda.
2 Gud menar min själ.
3 Upplivat mig andligen.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message