DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag behöver er totala överlåtelse
Budskap för Indonesien

25 februari 1995

(Indonesien - Djakarta)

Min Herre, Ditt Ord brinner i våra hjärtan som en eld, hur kommer det sig då att deras1 hjärtan inte brinner när Du talar?

be för dem, be att Jag skall ge dem ett hjärta som erkänner Mig; Min Själs välsignade, acceptera denna plågsamma landsflykt på jorden, 2 en dag skall Jag visa dig resultatet av din möda, idag har Jag fört dig hit till Indonesien, liksom Jag har församlat er alla hit till en församling;

säg dem: tro inte att Gud är utom räckhåll, Gud är nära er och älskar er .... vörda Hans Namn; återvänd till Mig och ändra era liv och lev heligt, ty Mitt Namn är Heligt; tillåt Mig att återställa er; för att göra detta behöver Jag er totala överlåtelse; er enda Tillflykt är Mitt Hjärta; lyssna och förstå: Jag har sagt att allt kött är som gräs och dess härlighet är som markens blomster, gräset torkar bort och blommorna vissnar, men Mitt Ord förblir för evigt .... och er själ skall fortsätta att leva; låt er själ hålla fred med Mig den dag då Jag kommer för att hämta den; så att ni får ärva Min Härlighet;

låt inte bedra er genom att säga till er själva: ”själ, du har många ägodelar nu, ta dagen som den kommer: lev väl och vältra dig i din rikedom, det är uppenbart att arvet tillhör dig;” inse, Mitt barn, vilken ödemark du har gjort utav din själ; inse, Mitt barn,3 hur smärtsamt det är för Mig att se din torka; Jag har alltid älskat dig med evig Kärlek; lindra Min smärta, utplåna Min smärta och återvänd till Mig, din Fader, din Skapare, din Frälsare och ditt Liv; be med hjärtat och Jag skall höra dig; förlåtelsen blir din om du ber om den!

Indonesien, styr dina steg i Mina Steg ty Min Dag är nära och när Jag kommer skall Jag komma med Eld, så låt Mig då finna dig passande för Mitt Rike .... be om Mina välsignelser så skall Jag ge dig dem; vilken far skulle neka sina barn det som gagnar deras väl? hur mycket mer skulle då inte Jag, som är Kärlekens Källa, ge åt den som ber! Jag är nära er, döttrar och söner, och Jag välsignar er och ger er Min Frid; kom och erkänn era synder, vänd er till Mig så skall Jag svara på ert ångerfulla rop;

Vassula, Jag är Jahve, din älskade Fader och allas Fader; prisa Mig och följ Mig utan dröjsmål, upp nu och be bönen Fader Vår så som Jag lärde dig när Jag hedrade dig genom att undervisa dig; Jag älskar dig ömt!


1 De som förföljer dessa budskap.
2 Att ha sett Herren är att vilja vara hos Herren.
3 Herren talar till var och en.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message