DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag Är din Lärare

22 oktober 1986

Jag, Gud, gläder Mig åt att ha dig nära Mig; Jag älskar dig, dotter; tro på Mig; om mindre än två månader kommer du att kunna höra Mig tydligt, 1 Jag skall ge dig det stöd du önskar; Min avsikt är att leda dig; på mindre än två månader kommer du att göra enorma framsteg, för det är Min vilja; Jag är din Lärare; all Min undervisning kommer att upplysa din själ; förbli nära Mig; Vassula, varje gång du känner dig eländig, kom till Mig så skall Jag trösta dig, för du är Min älskade; Jag vill aldrig se ett enda av Mina barn olyckligt; de borde komma till Mig så skall Jag trösta dem;


1 Förutsägelse som besannades. Efter 6 veckor kunde jag höra Hans röst tydligare.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message