DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är fullt medveten om din förmåga

16 oktober 1986

frid vare med dig; vila nu, älskade; ansträng dig inte mer; Jag kan känna hur du anstränger dig;

Jag kände Din närvaro! Gjorde Du Din Närvaro särskilt tydlig, Jesus?

Jag är, Jag gjorde Min Närvaro särskilt tydlig så att du skulle förstå; Vassula, Jag är fullt medveten om din förmåga;

(Den dagen var jag särskilt trött, men jag kunde inte sluta att läsa och arbeta. Jag kände Jesu Närvaro överallt. Han försökte säga mig något.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message