DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Återkomst är nära

27 december 1994

Min dotter, med tanke på hur bräcklig du är, kan någon säga att du inte har vittnat i Mitt Namn? om du förblir svag och bräcklig skall Jag fortsätta att överskugga dig med Min Styrka;

hör Mig och gläd dig: Han som har mättat dig och fyllt din mun med Himmelskt Manna säger till dig: Min Återkomst är nära; Min Vassula, ja, jubla och var glad! Jag är på samma väg som när Jag lämnade er; Min Återkomst är ännu närmare än den var när du blev omvänd;1

med Min Helige Andes kraft har Jag upprättat dig, Mitt barn, till att bli fullkomligt förenad med Mig, till att vittna för folkskarorna i Mitt Namn, och ge dig själv åt dem till det yttersta av din förmåga; din trohet behagar Mig; därför skall Jag fortsätta att bygga Min Plan i dig tills den är fullbordad .... och de fattiga skall höra något som aldrig förut sagts och de skall se Mitt Heliga Anlete på dig; och de som aldrig hade känt Mig skall komma till Mig och de vars ögon var beslöjade kommer att se Min härlighet .... var och en som blir berörd av Min Ande, som idag blåser överallt, kommer att ärva Himmelriket och Fadern skall välkomna honom tillsammans med änglaskarorna i Himmelen;

Jag välsignar dig nu; ic;


1 Det var 1985. (Idag nio år sedan).

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message