DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Återvänd till Mig och ni skall få evigt liv

June 18, 1994

(Stockton, Californien)

(Innan mötet i katedralen.)

Min Herre?

Jag Är; 1

stöd dig mot Mig; detta är Min församling; det är Jag som öppnade dörrarna så att du kunde förhärliga Mitt Namn; så oroa dig inte för vad du skall säga; Min Ande kommer att vila över dig;

Jag skall tala med myndighet genom din mun, ja; du skall vara Mitt Eko! och Jag skall ösa Mina rikedomar över detta eländiga släkte för att berika deras ande med Min Ande; Jag skall fylla deras munnar med Mitt Himmelska Manna; Jag skall Själv ge dem välgång och deras själ skall bärga en gudomlig skörd, eftersom utsädet kommer från Gudomen;

skall Jag inte ge dem liv på nytt, så att de kan jubla i Mig? skall Jag inte ge dem Min frälsande hjälp, som en ömsint Fader? i deras fattigdom skall Jag Själv beskydda dem, för Jag är trofast .... och Jag skall upprätta dem i deras fattigdom så att de kan lovprisa och helga Mitt Namn; Jag är en Gud full av medlidande och Mitt Hjärta kan röras; kom och lär:

– så kärlekens säd i gryningen;
– så fridens säd vid middagstid;
– så försoningens säd om aftonen;

gå sedan och samla in din skörd och offra den till Mig, din Fader i Himmelen, och Jag skall säga dig:

”i din givmildhet, Mitt barn,
har du vunnit din lön i himmelen;”

från ovan ropar Jag till er alla: ”kom! kom och stifta fred med Mig, er Gud och ni skall få Mina Välsignelser; återvänd till Mig och ni skall få evigt liv;”


1 Fadern svarade.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message