DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är deras förste Fader

19 juni 1994

(Fars dag. San Francisco)

Jahve, Skapare och Fader för alla folk,
jag älskar Dig.
Det finns verkligen inte någon Far som Du.

Fader,
jag erkänner att vi är hårdhjärtade
och, ack, så långt borta från Ditt Älskande Hjärta ....
Vi kan inte säga att vi inte hört talas om
Din Kärleks storhet,
men våra öron har inte varit uppmärksamma,
och vi har ignorerat Dig ....
Vi har gjort uppror emot Dig ...

Fader,
vi är fulla av elände
och vi är mästare
när det gäller gudlöshet.
Våra hjärtans viskningar är svekfulla
och vår själ är mörk som natten.

O Fader
jag erkänner att vi har förvandlat Ditt Hus
till ett tillhåll för ödlor och spindlar,
och ändå, Din högra Hand var inte overksam,
Du har fyllt oss med goda ting!

Fader,
i vårt ofantliga högmod
har vi förrått Din Avbild,
vi har begått ett dubbelt brott:
trolöshet och splittring.
Vi har inte gett de törstiga vatten,
vi har inte gett bröd åt de hungrande;
ondska är vårt dagliga bröd,
som får himmelens grundvalar att skakas ....
Vi har alla blivit som torra löv
på grund av vår splittring;
kan vi säga: ”Vi har åkallat Ditt Namn med en röst”?

Trots detta, Fader,
upphör aldrig Dina Läppar,
drypande av nåd, att kalla på oss med välsignelser.
Du vänder Din Blick till Dina skapade barn i medömkan;
Ditt majestät besöker jorden
och planterar vingård efter vingård.
Välsignade de som Du besöker,
och inbjuder att vandra med Dig i Dina himmelska gårdar!

Fader,
våra överträdelser är oss övermäktiga
och våra hjärtan är tyngda med skuld,
dock, i Din Barmhärtighet utplånar Du varje ondska.

Finns det någon idag som kommer ihåg Dig?
Finns det någon som ägnar Dig en tanke?
Finns det någon som tröstar Dig?

dotter? Ta emot Min Frid;

– se, Jag fördömer ingen, blomma; hör Mig: för tillbaka Mina barn till Mig; stilla Min harm mot dem! ge Mig detta som gåva på Fars dag; påminn dem, dotter, som du gjorde idag, om att Jag är deras förste Fader, deras följeslagare och bästa vän, Den Rättfärdige som vakar över dem och älskar dem; Jag är deras Helige Vän; säg åt Mina barn vem de borde förena sig med i förtrolig vänskap, och hur de skall förlita sig på Mig;

– hör Mig: för Min skull, var uthållig i dina böner, du har förbundit dig genom de löften du så frikostigt gav Mig, trohetslöften till din Fader; Jag är Jahve och du är bunden till Mig med kärlekens band; o dotter, tillfredsställ din Faders törst efter sina barn genom att trofast frambära dig själv som ett offer;

tillåt Mig att använda dig för att tala till deras hjärta och uppväcka deras kärlek; Mina suckar är ingen hemlighet för dig, Mitt barn; var mjuk när du frambär Mitt Budskap, Jag Är är alltid med dig; var inte rädd; ju mer du går framåt, desto mer bör du böja ditt huvud; fatta mod, till slut kommer Jag att förnya er alla i Min Kärlek;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message