DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

SIDALTERNATIV: UTSKRIFT | DELA | RAPPORTERA FEL
 

Ve dem som kallar ont för gott, och gott för ont!

4 mars 1994

Gud, Allsmäktige,
Du som gjorde mig till måltavla för Dina pilar,
och till en vars ansikte man spottar på,
hur kommer det sig att Ers Majestät fortfarande talar till mig?

de Händer som har format dig skall aldrig överge dig, inte heller kommer De att förkasta dig .... Min tillgivenhet mot dig blir större var gång man spottar på dig;1 var inte rädd, du kommer inte att komma på skam i Mina Gårdar; nej, öppna inte din mun för att svara den som behandlar dig illa; men ve dem som kallar ont för gott, och gott för ont!

Fader?

Jag Är;

Sätt mig då i fullt arbete för dig, och viska Ditt budskap i mitt öra.

tillåt Mig då att använda dig för att församla hela folkslag; ge allt som Jag har gett åt dig, för vidare det du tar emot, detta är Min Befallning till dig; också de som inte känner Mitt Heliga Namn skall skynda till dig i Mina Sammankomster, och Jag skall bota dem från deras trolöshet; din Konungs Hjärta skall inte svika dem, Jag, Jahve, är er Läkare;

Jag skall fortsätta att bevisa Min mildhet mot alla Mina barn och leda dem till Mig; skynda dig Mitt barn och visa upp Min Bild för dem alla, från den minste till den störste och de kommer att bli räddade; kom, vi skall än en gång stiga ner i dalen där alla de förtorkade benen ligger utspridda ....

”Du som rannsakar mina fel och söker efter mina synder, Du vet mycket väl att jag är oskyldig ...” Job. 10:6-7

se,2 Mitt barn, varför är du förvånad? Jag lovade att Jag inte skulle beröva dig något; har Jag inte sagt att allt som Jag fick utstå på jorden, kommer du att utstå efter din själs förmåga? förstår du vilken heder Jag ger dig? lyssna här, om en som satt bredvid Mig vid Mitt bord förrådde Mig, som är er Mästare, skulle de då inte lägga ut fällor också för dig, elev? ja! också de som delade ditt bröd? gläd dig! din Lärare är med dig och ber dig att be för dessa själar, för de är lika värdefulla för Mig som du är; kom, var Min avbild ... Jag kommer att uppmuntra dig, dotter;

Jag älskar dig och välsignar dig;


1 Gud menar när jag blir förföljd och förtalad.
2 Jesus talar.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message