DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag behöver din överlåtelse igen

10 mars 1994

gläd Mig och skriv ner dessa ord åt Mig:

”Jesus kom, Du den Levande, kom!
O Immanuel, förlåt mig,
ta min svaghet i Din Styrka,
ta min torka i Ditt Källsprång
ta min själ i Dina Händer
Eviga Källa av Kärlek,
förtär hela mitt hjärta så att jag kan älska,
prisa och förkunna Ditt upphöjda Namn;
låt min ande törsta efter min Skapare;
så att detta stoft som Du förvandlat till Ditt barn,
blir en levande kärlekslåga,
för Du har makten över liv och död,
Din blick har makten att smälta järn,
Din Svartsjuka Kärlek kan få mitt liv
att framstå som dåraktigt för denna världens visa;
så, lägg an Din pil på nytt
och skjut mot den måltavla som Du har kär;”

ja! Jag är inte skoningslös, utan full av medömkan och mildhet; Jag skall sannerligen spänna Min båge och rikta Mina pilar mot den måltavla Jag har kär, hur skulle Jag annars bevisa att Jag har gått förbi? ta Min Mäktiga Hand så skall Jag hjälpa dig att förhärliga Mig, men för att kunna göra detta behöver Jag ditt samtycke igen 1 .... Jag behöver din överlåtelse, din vilja, ditt hjärta och ditt fulla ‘ja’; när Jag har fått ditt samtycke, skall Min Vilja ske i dig .... och du kommer att förhärliga Mig;

frid ger Jag dig Mitt barn; Jag älskar dig, Min Vassula, älska Mig så som Jag älskar dig, så att Jag en dag skall kunna säga;

”ingen i din generation
har älskat Mig som du har älskat Mig ....”

kom, Jag är din Lärare och av Mig skall du lära Mina stadgar; ic;


1 Förnyelse av löften.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message