DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kom, Min Egen, din Jesus är här i ditt rum

20 maj 1993

(Jerusalem)

Min Konung!

Jag Är; din Konung ger dig Sin Frid;

Älska Mig .... smaka Mina Tårars bitterhet; tillåt Mig, Min älskade, att vila i ditt hjärta, åh! vad Jag älskar den platsen! trösta Mig Min Egen, trösta Mig, Min dotter ....

Min Gud, vem är som Du?

lyssna till Mitt Hjärta och förstå varför Jag fällde Tårar; vill du tillbe Mig denna natt också? kom, Min Egen, din Jesus är här i ditt rum1 .... Jag gråter eftersom er Helige har blivit kränkt på alla sätt2 .... som en tiggare står Jag vid varje dörr och bönfaller om kärlek, men inte många lyssnar, ack ... så få lyssnar .... kom och tillbe Mig, kom och lindra Mina Sår genom att älska Mig .... känn Min Närvaro .... Yeshuah är vid din sida och du är Mitt barn till vilken Jag har anförtrott Mina Intressen; var inte rädd, Jag är mycket mild; bygg upp Mitt Hus, o du Min Kärleks lilla barn, Min återstod, Min avkomma ....

Den Högste talar till mig,
hur kan jag förbli tyst?
Vad kommer Han då inte att uppenbara för de rättfärdiga?
Du har utverkat under för de döda.
Vem i himlen kan liknas vid Herren?
Vilken av Guds söner kan säga likna Herren
?"3

var nu som en lampa, lys och förhärliga Mig; stå upp och försvara Min sak! o, Vassiliki, Jag skall säga dig vad du skall göra och du kommer att utföra allt med stort mod; ingen skall förgöra dig och de skall förstå att Jag Är går med dig; Mitt Kors kommer att leda dig till helighet; tala utan fruktan; allt Jag ger dig kommer från Visheten, så var flitig och tjäna Mig nu, Min lilla, som är så dyrbar för Mig .... bli kvar i Mig och frukta inte, Jag, Jag kommer aldrig att överge dig! predika så som Jag har predikat för dig, väck upp andra såsom Jag har uppväckt dig och och gör dem till Sanningens lärjungar ... ecclesia4 skall få nytt liv;

frid, be och lovprisa Mig; vi, oss?

Ja!

Jag, Jesus, välsignar dig för ditt uthålliga arbete; ic;


1 Det vill säga: hjärtat.
2 Jesus anförtrodde mig Sin smärta.
4 Grekiskt ord för ”Kyrkan”.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message