DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Omvänd er, för tiden är snart ute

25 maj 1993

Eli! O Eli, min Gud,
kom och försvara mig i din kärleksfulla godhet!
Du som lyfte mig ur graven,
dölj inte Ditt Heliga Ansikte för mig.
Kom till min räddning!
Varför känner jag att Du är så långt borta från mig?

Många ser mig som en gåta, ett fenomen,
men Du Själv bad mig att vara Ditt Eko, eller hur?
Så varför blir deras öron störda av Ditt Eko
när jag öppet förkunnar Dina under?
Är det Din ofattbara Makt som skrämmer dem?
Är det Din väldiga Styrka som får dem att darra?
Är det Din Röst, som dånar från himlen omkring jorden,
i varje land och i varje stad, som plågar dem?

Är det på grund av Ditt majestätiska festtåg,
så mäktigt att skåda, är det detta som får dem att bäva?
Är det för att jag ropar ut till jordens fyra hörn
att himlen snart kommer att rämna vid Din ankomst,
och att de bör omvända sig så fort de kan,
som gör dem skräckslagna?

Eller är det för Ditt överflöd av Välsignelser och Barmhärtighet,
som gör att de hyser tvivel?
Säg mig, är det de Ångestfyllda Ropen från deras Fader,
som de inte kan förstå?
Dina Rop om Enhet, Frid och Försoning genljuder i himlen och på jorden,
men vem lyssnar? Vem kan förstå?

Deras kropp ruttnar under deras hud,
men när Du ropar, ”Frälsning!”
är det ingen som lyssnar ....

O, Eli, så många förväntar sig att jag blir vilseledd
och att jag går mot min undergång,
för de har aldrig förstått
hur en syndares hand kan hållas i Din Hand.

O Eli, de har aldrig förstått
varför Du och jag oroligt springer
till varje gathörn för att väcka de döda,
varför detta samarbete?
Och varför jag är sänd till varje stad
för att förkunna att Ditt Rike är nära.

Så vad är jag anklagad för?
Varför är jag fruktad och avvisad?
O Eli, de behandlar mig som jordens avskum,
förolämpningar och förtal kommer ständigt över mig.
Det är inte mitt namn och rykte jag bryr mig om,
men eftersom jag är ledd av Din Helige Ande,
är det Din Ande de hädar.
De förstör Din Andes verk
och bryter sönder varje sten
som Du byggt upp Dina altaren med. 1

O Eli, full av Medömkan,
varför är Du ibland så långt från mig?
Se! se hur jag kämpar i denna öken,
och kom och rädda mig undan dessa tistlar och törnen som omger mig,
kväver och river mig!
ÖPPNA vägen för mig!

Måste jag gråta dagen lång över deras dövhet?
Är jag inte mänsklig,
har jag inte rätt att vara svag?
har jag inte rätt
att vara sorgsen då och då?
Har mitt hjärta inte rätt att vara bedrövat?

O Eli, hur länge till måste vi vänta på Segern?
Hur länge måste vi vänta?
Hur länge skall detta Mörker ännu finnas kvar?
Din Sons Sår är otroligt djupa.
Din Sons Tårar och Vår Välsignade Moders Tårar
har förvandlats till Blod,
så hur länge, Eli, skall Du tillåta detta?
hur länge skall vi vänta på denna Seger?

En sammansvärjning av förrädare
har trängt in i Hjärtat av Din Helgedom
likt huggormar hasar de fram i korridorer,
de bara väntar på att gå till angrepp mot Sanningen,
att förvränga den Eviga Sanningen till Falskhet,
genom att låta uppresa sin Förödelses Styggelse i Din Helgedoms innersta
för att utplåna din Sons Eviga Offer.

Eli! Det finns ingen Fred i Ditt Hus ....
Och snart kommer mörker att täcka Ditt Hus
och som en sörjande änka
kommer Ditt Hus att bära Sin svarta slöja.
Kommer Du ändå inte att ingripa, Eli?

Min Rättvisas Röst kommer att dåna som en väldig jordbävning och dessa förrädare kommer att drabbas för allt det onda de gjort mot Mina barn, vilkas oskyldiga blod utgjuts som ett offer; Jag kommer att ta hämnd för Mitt Hus, men världen kommer ändå att få skörda vad den har sått; Jag kan inte förlåta deras skuld om inte världen omvänder sig!

till detta ormnäste sänder Jag det som är Mig kärt, Jag sänder dig, med Mitt Ord, in i orättfärdighetens djup; Jag sänder dig som Mitt språkrör för att sprida Mitt Budskap; Min högt älskade, vart du än går skall Jag, Herren, låta en dånande Eld följa i dina spår, en Eld som smälter stenhjärtan och utplånar ateismen; Jag skall få dem att falla i Mina Armar, i sin Guds Armar, o, och det kommer att vara fruktansvärt att falla i Mina Armar, på ett ögonblick skall Jag förvandla dem till lärjungar, och Jag skall sända ut dem för att försvara Mitt Ord och Min sak; dotter, så som du har lärt av Mig, så skall Jag också undervisa andra; Jag sänder nu bland vargar det som är Min Själs glädje och kärlek, för att avslöja Mitt Heliga Ansikte;

omvänd er! släkte, dina synder har torkat ut din själ, varför vill du dö, släkte? omvänd er så skall ni leva! omvänd er, för tiden är snart ute; Fördärvaren kommer att framträda öppet i dessa kommande dagar! o Vassula! vem kan Jag förmå att lyssna och varna? vem skall Jag tala till och vem kommer att lyssna?

eftersom allt nu går mot slutet och slutet är nära, gå och förkunna Mitt Budskap även på gator och torg; gå och sprid ut Mina Barmhärtiga Rop vida omkring; .... surdegen hos dem som suger ut Mitt Hus är mäktig, så var på din vakt och håll ögonen öppna; förstå varför Jag sänder Min Son och er Heliga Moder till världen i era dagar; detta är Min Välsignelse som sveper över hela jordens ansikte; så lyft er blick allesammans, och när ni gör det kommer ni att se Himmelen vidöppen och Förbundets Ark, glänsande i all sin härlighet, symbolen för Min Närvaro bland er, 2 symbolen för Min Barmhärtighet och Min Frälsning; Den som visar medlidande med er alla;


1 Altaren står för: själar.
2 Hänvisar till Matt. 24:30.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message