DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Lag är inte svår att följa om ni verkligen älskar Mig
En bön

18 maj 1993

(Israel)

(Budskap till de kanadensiska pilgrimerna.)

Min Vassula, ta emot Min Frid;

Jag säger till er som är så älskade av Mig och så välsignade av Min Fader, Jag, Jesus från Nasaret, har befriat er, Jag har befriat er alla; prisa Mig och be för dem vilkas hjärtan ännu är långt från Mitt och som uppfyllts av världen; Jag säger er allvarligt: dagarna är räknade och Den som ni väntat på skall plötsligt komma över er! så var beredda .... och lev varje dag som om den vore er sista dag på jorden;

Jag har förhärligat Min Fader, vill ni inte förhärliga Mig? Jag, er Frälsare, förde er hit för att verkligen följa Mina Steg; 1 Jag säger er, den som tjänar Mig måste följa Mig intill slutet, den som söker Mig skall finna Livet, den som lyssnar till Min Röst och Mina Ord, kommer att uthärda prövningar utan att klaga; Min Lag är inte svår att följa om ni verkligen älskar Mig; kärleken erövrar, kärleken visar sig, kärleken uthärdar tålmodigt, så kom och vägra Mig ingenting; var inte rädda, Mitt Hjärta är en Avgrund av Kärlek;

Jag välsignar er alla ur djupet av Mitt Hjärta, små vänner;

(Senare:)

frid vare med dig; säg dessa ord efter Mig:

Jesus mitt Ljus, Jesus min Vägvisare,
Jag älskar Dig, för Du visade Mig Vägen,
Helige Ande, min Helige Följeslagare och min Vän,
Du som viskar i mitt öra
ord av råd, vishet och tröst,
jag älskar Dig för Du lät
mina ögon se och höra,
jag tillber Dig,
för Du uppväckte mig,
och Du blev Mitt dagliga Bröd,
O Ljuvliga Manna från Himmelen,
Du har tröstat Min stackars betryckta själ,
Du har omrorg om Mig i denna öken,
och Du sörjer för Mina behov,
Du låter Dina gåvor till hela mänskligheten
flamma upp i en dånande eldslåga
till den Allra Heligaste Treenighetens Ära,
ge oss alla nåden
att med iver lyda Dina stadgar
och låt Din Lag bli vår glädje;
amen;

bra; Jag älskar dig och välsignar dig; din Älskade; ic;


1 Jesus menar att följa Hans spår i Hans hemland.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message