DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag ger dig en lärjunges hjärta

12 maj 1993

(Tel Aviv - Israel)

Herre, ge mig ett hörsamt öra,
ett klarsynt öga
och en lärjunges känsliga hjärta,
så att jag kan ta emot Din Ande.

se, Jag ger dig allting, ett känsligt hjärta, en lärjunges sinnelag och en iver att behaga Mig; tillåt Mig att använda dig på detta sätt; rådvill borde du inte vara längre; det är Jag som gör allt detta för Min Äras skull .... Jag vill att du och andra skall dela Min Härlighet med Mig en dag .... så förbli i Min Kärlek, barn av Mitt Ljus;

Herre, jag tackar Dig för att Du inbjudit mig till Ditt hemland.

det behagade Mig att se dig på platser där Jag en gång vandrade; Jag tror att du vet vad Jag mest av allt önskar av dig .... ja, Vassula, Jag vill att du skall föra själar till Mig så att Min Andedräkt kan återuppliva dem! smek Mig med din kärlek, lindra Min sorg, lindra Mina smärtor, smek Mitt genomborrade Hjärta, kom till Mig och torka Mina Tårar av Blod;

dotter? be nära Mitt Hjärta och viska dina böner till Mig; Jag skall fullborda Mina planer i dig så kraftfullt eftersom du har sagt ditt ”ja” till Mig; allt Jag begär av dig nu är kärlek, lydnad och ditt hjärta; ic;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message