DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt Mig vara din Erövrare

5 maj 1987

(Igår, när jag avslutat Guds Budskap kände jag Gud i mig och jag i Honom så starkt, jag tyckte att jag aldrig någonsin skulle kunna skiljas från Honom.)

Min följeslagare, Jag älskar dig; Vassula, ge Mig allt, ge Mig allt du har;

Jag har gett Dig min kärlek. Jag har gett Dig mig själv. Jag har frigjort mina känslor från det jordiska. Jag har överlåtit mig. Kan jag ge Dig något mer?

dotter, Jag älskar att höra din överlåtelse; låt Mig vara din Erövrare;

(Denna kväll kände jag Jesus så starkt att jag kunde se Hans Ansikte tydligt, något som andra gånger inte var lätt. Den kvällen verkade Han så intensiv, brinnande, ivrig, som någon som kommer med glöd för att övertyga någon som är ljummen.)

vill du kyssa Mina Sår?

(Jag gjorde det på ett ’hemlighetsfullt’ sätt. Sedan bad jag Jesus sätta sig i stolen intill min. Genast kände jag, (åter på ett hemlighetsfullt sätt) att Han gjorde det. Han vände sig mot mig och sträckte ut Sin arm på bordet och nådde min hand på anteckningsboken. Jesus inpräglade dessa intryck i mitt sinne.)

Min blomma, helga dig helt åt Mig, är du redo att höra Mig?

Ja, Jesus.

trolovade, Min Själs välsignade, Jag gav i överflöd, så ge också du i överflöd; förena dig med Mig; bli ett med Mig, se Mig i ögonen;

(Jag gjorde det.)

Jesus, vad mer kan jag göra?

älska Mig,

men jag älskar Dig, jag har sagt det många gånger, och Du vet att jag menar det. Min själ längtar efter Dig, Du ville att jag skulle lösgöra mig och jag har gjort det.

längtar inte Jag efter dig, Vassula? 1som din Gud, lider inte Jag också?2 älskade, lev i Mig och Jag i dig, du i Mig och Jag i dig;

anpassa dig till Mig, bli ett med Mig,

Men Du har förenat oss, Jesus. Du sa att Du gjorde det!

det har Jag;

(Plötsligt kände jag mig så fysiskt utmattad att jag bad om lov att få gå.)

Ska vi gå, Jesus?

dotter, varför?

Jag är så trött, Jesus.

älskade, Jag vill att du skall stanna, stannar du?

(Det var första gången som Jesus insisterade.)

Jag stannar då...

Mitt Hjärta slits sönder när Jag lämnas ensam,

men Du är med mig, vi är tillsammans...

Jag är med dig nu, men många gånger glömmer du Mig; ge mig frihet att låta Mina Gudomliga Händer forma dig så som Jag vill; Jag skall forma dig till Min avbild; låt Mig arbeta obehindrat i dig; Jag är Jesus och Jesus betyder Frälsare, dotter; Jag älskar dig svartsjukt; Jag vill att du skall vara helt och hållet Min; Jag vill att allt du gör skall vara för Mig; Jag tolererar inga rivaler; Jag vill att du skall tillbe Mig och leva för Mig;

andas för Mig, älska för Mig, ät för Mig, le för Mig, ge ut dig själv för Mig; allt som du gör, gör det för Mig; Jag vill förtära dig, Jag vill upptända dig till att längta bara efter Mig; smycka Mig med dina kronblad, Min blomma; krön Mig med din kärlek; lyft av Min törnekrona och ersätt den med dina mjuka kronblad; omge Mig med din väldoft, älska Mig och endast Mig

Jag har utgivit Mitt liv för dig av Ren Kärlek; skulle du inte göra detsamma för Mig, din Brudgum? Min trolovade, gläd din Brudgum, gör Mig lycklig! bind dig vid Mig med eviga band; lev för Mig och bara för Mig; var Mitt Offer, var Min Måltavla, var Mitt Nät; varelse, älskar du Mig?

Hur skulle jag kunna låta bli att älska Dig, Min Gud? Jag gör det!

säg det, säg det många gånger; låt Mig höra det, Jag älskar att höra det; säg det tusen gånger om dagen, och var morgon när du vilat i Mig, se på Mig och säg, “Min Herre, jag älskar dig;“

Jesus, jag älskar Dig; men varför blir Du sträng?3

(Kanske gör jag inte tillräckligt.)

kom, missförstå Mig inte! det är Kärlek som talar, det är Kärlekens längtan, det är Kärlekens Låga, det är Kärlekens Svartsjuka kärlek; Jag står inte ut med rivaler; luta dig mot din Helige Fader, Make, Följeslagare och Gud; kom, låt oss vila i varandra; älska Mig, dotter, också du med en svartsjuk kärlek;4


1 Det var nu jag förstod vad det betyder att: “själen längtar efter Gud och Gud längtar efter själen“.
2 Av att vara skild från själen.
3Här menade jag, krävande. Jesus var krävande av brinnande kärlek.
4 Ordet rival står för allt annat som vi sätter FÖRE Gud. Vi måste sätta Gud främst.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message