DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Ett budskap till dem som älskar Mig

2 maj 1987

Jag är Jesus,

Jesus, jag känner att Du är på väg att ge mig ett viktigt budskap; så här brukar det kännas. Ondskan anfaller mig för att hindra mig att skriva.

Jag har ett budskap till dem som älskar Mig1 och uppoffrar sina själar för Mig; Jag vill uppmuntra dem och ge dem Kraft;

Jag, Ordet, skall kungöra Mina ord genom detta svaga redskap; Jag vill stiga ned till jorden genom detta Budskap, och låta Mitt Ljus lysa över er alla;

Jag välsignar er, Min Själs älskade; Jag älskar er! Jag har inom Mig, i Min Själs innersta djup, en Levande och Outsläcklig Låga; Jag är Renhet och Hängivenhet och en avgrund av Rikedom; Mina älskade; kom och hämta av Mig och livnär era hjärtan, kom och drick av Mig; kom och träng in i Mina öppna Sår; kom och sänk ned era själar i Mitt Blod! drick ur Min Levande Källa så att ni kan svämma över och bevattna denna övergivna ödemark och hela Mina lamm;

låt er antändas av denna Levande Låga och låt Den uppsluka era hjärtan! Jag älskar er högre än ni någonsin kan fatta; kom; tröttna inte på att bära Mitt Heliga Kors för Jag är med er och bär Det tillsammans med er; följ Mig och håll er nära Mig, sätt ner era fötter i Mina fotspår, tröttna inte att sträva och lida, förhärliga Mig och låt era röster stiga mot Himmelen som den ljuva doften av rökelse;

prisa Mig; låt Mig jubla, låt Mig glädjas över er; låt Mig få fröjdas över er kärlek till Mig; fyll era hjärtan från denna Oändliga Kärlek och låt Den flöda ut över Mina lamm och hela dem;

låt varje levande varelse på jorden få känna Min värme; låt varje kallt och förstenat hjärta smälta och upplösas i Min Renhet, förenas med Min Kropp och bli ett med Mig! låt varje skugga ur det förflutna återuppstå som en levande själ, fylld av Rättrådighet, Frid och Kärlek; gör Min skapelse till ett Eden!

ena er! ena er och bli ett, för Jag, Gud är En; enhet ger styrka, ena er; var Mina hängivna såningsmän, så Mitt utsäde av Frid och Kärlek;

Jag har skapat sädeskorn som skall frambringa en himmel på jorden, ty Mitt Rike på jorden skall vara så som i Himmelen; ta Mina sädeskorn som ligger i Mitt Hjärta, renade av Mitt Blod, och kasta ut dem överallt; Jag bär på dessa sädeskorn, Mina älskade, och Jag önskar att ni skall komma in i Mitt Hjärta och hämta dem; sök enhet;

Jag skall hela Mina blommor, Jag skall ge dem doft, Jag skall få dem att frodas, Jag skall smycka Min trädgård, Jag skall vattna era hjärtan, Jag skall förnya er;

Skapelse! Jag älskar dig! Jag skall lysa över dig och låta Mina varma Strålar upplösa de där tunga, mörka åskmolnen, skingra dem och upplösa dem; Mitt Ljus skall genomtränga dem och allt mörker och all ondska som låg så tungt över er skall försvinna; detta mörker som bara gav er svaghet, elände och ogudaktighet;

Mina Varma Strålar skall återuppliva alla Mina blommor och från Himmelen skall Jag utgjuta dagg av Rättfärdighet, Helighet, Renhet, Godhet, Frid och Kärlek; Jag är er Hängivne Vårdare och har ett vakande öga på er, kom ihåg att Jag är världens Ljus; Jag är Ordet;

frid vare med er alla; förhärliga Mig; stöd er på Mig; sträva och tröttna inte att bära Mitt Kors, så att Mina barn blir helade;

Min Vassula tröttna aldrig att skriva; Jag älskar dig; Visheten skall vägleda dig;

Jag älskar Dig, Herre; må Din vilja ske.


1 Alla präster, ordensfolk, systrar, bröder, alla som älskar Honom uppriktigt.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message