DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Om de har kallat husets herre för Belsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre?

11 september 1992

frid vare med dig;
dotter, det Jag ber dig om idag är följande:
- avstå under längre tid från mat;
- vila när du behöver och spara inte din rosenkrans till midnatt!
- gå oftare till bikt; säg inte ja för att sedan låta bli; det är bättre att säga ”jag skall försöka att behaga Dig, Herre”!

din Konung är medveten om din förmåga, djupet av ditt elände och din förvånansvärda svaghet; elev, din Lärare skall inte neka dig Sitt Ljus, Han skall ge dig tillräckligt med Ljus för att växa och följa din Lärares fotspår, och vad som väntade Läraren skall vänta eleven; har Jag inte sagt, ”lärjungen är inte förmer än sin lärare, och tjänaren inte förmer än sin herre; det är tillräckligt för lärjungen om han får växa och bli lik sin lärare och för tjänaren om han får bli lik sin herre; om de har kallat husets herre för Belsebul, kan då hans husfolk vänta sig något bättre?”;1 om Mina egna släktingar trodde att Jag var från Mina Sinnen,2 vad skall då inte du få höra bara från dina vänner? kom, omfamna Mitt Kors och lär av din Mästare;

Min Själ jublar varje gång Jag hör dig be;


1 Matt. 10:24, 25.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message