DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Våra Två Hjärtan under dessa sista dagar varit ute och undervisat er
Så länge ni förblir splittrade är ni fortfarande i mörkret

14 september 1992

Jesus?

Jag Är; du vet inte hur mycket Jag har bett för dig till Fadern, för att inte tala om din Heliga Moder!

Mina Ögon flödar av Tårar dagligen på grund av denna världens brott .... Mina Ögon har tröttats ut av att söka efter frikostiga själar; Mitt Hjärta är oroat och Hela Min Varelse skälver av smärta till den grad att Jag avhåller Mig från att se ner på detta släktes synder, för att inte Min Bägare skall flöda över;

Jag har gjort en Ny Kärlekshymn1 att sjunga för er för att från himlarna nå varje hjärta och rädda er, och påminna er om Min Eviga Kärlek till var och en av er; Jag har talat från ovan, inte för att påtvinga er Mina regler, utan för att ingå ett förbund för er, ett förbund av Frid och Kärlek som skall leda er alla under Mina Vingar och förena er; Jag föreslog att ingå äktenskap med er .... men hur många av er förstod vad Jag sade? har ni verkligen förstått vad Brudgummen erbjöd er? förklara då för Mig varför ni vänder bort era ögon från Mig varje gång Jag talar om försoning ....

– Jag var en främling och ni välkomnade Mig inte, Jag stod vid er dörr och knackade och ni hörde Mig inte; fastän Jag har talat Sanningen, upphörde er tunga aldrig att berätta skamliga lögner om Mig, döma och fördöma Mig; Jag har kommit för att lära er förstånd och påminna er om Min Kunskap, Mitt Ledarskap och Mitt Tjänande, men ni hånade Mig och gjorde narr av Mig; Jag besökte er med Kärlek och Mildhet, med längtan efter att förena er alla i Mitt Hjärta och om igen lära er Min ursprungliga Kyrkas regler, men ni tillät era egna regler att inta er ande och kastade ut Mig ur ert hjärta;

du kommer att fråga: ”när har jag gjort alla dessa saker mot dig, Herre”? Jag säger dig, du har redan gjort dem mot Mig; du dömde Mig i förtid och tillät dina läppar att fördöma Mig, för vad du har gjort mot Mina sändebud det har du gjort mot Mig; du vanhelgade deras namn och trodde att du gjorde Mig en tjänst, men i själva verket var det Mitt Namn du vanhelgade; hur kan du ännu säga: ”Ditt Ord, Min Herre, är mina fötters Lykta och ett Ljus på min stig,” när du inte har tagit emot Mitt Ord och inte heller försonat dig med din broder?

med stor Kärlek och Mildhet har Våra Två Hjärtan under dessa sista dagar varit ute2 och än en gång lärt er att bön, kärlek och ödmjukhet är NYCKLARNA till er frälsning, men hur många av er har verkligen trängt in i denna Sanning? ert hjärta är porten genom vilken Jag kan komma in för att hela er och leda er på Min Stig;

har ni verkligen bevarat Våra Ord i ert hjärta eller är ni ännu ute efter krig? ni kan inte gömma er för Mig, inte heller kan ni säga att Jag har undanhållit er Sanningen; förklara då er splittring för Mig, om ni menar att ni är i Sanningen ... öppna dina ögon Min vän! öppna ditt hjärta, inte ditt förstånd! Jag säger dig igen:

det finns ingen god människa kvar, nej, inte någon, det finns inte någon som förstår; eftersom ni alla är under syndens herravälde, inte någon söker efter Mig; alla har vänt sig bort, alla lika fördärvade och ändå är det många av er som menar sig vara i Ljuset; Jag säger er, så länge ni förblir splittrade är ni fortfarande i mörkret; så länge ni gläds åt er splittring vet ni fortfarande inte vart ni går, ty det är för mörkt för att se;

Jag har kommit till er för att erbjuda er en fri Gåva: Min Kärleks Gåva, men Kärleken blev åter missförstådd, förkastad och främmande i ert hjärta; trots alla Mina Böner om att låta er försonas och förenas, fortsätter ni att synda; hur kan Jag förlåta era synder när ni fortsätter att förkväva Mina Ord? ni hör Min Röst men ni känner inte längre igen Den; så länge ni inte låter Mig utrota allt som inte är av Mig i ert hjärta, kommer ni aldrig att förstå hur Min Helige Ande idag eftersöker hos er mer än någonsin: försoning och enhet;

Jag har visat er hur ni skall enas;

enheten kommer att vara i ert hjärta; försoningen kommer att vara i hjärtat och inte genom undertecknandet av ett fördrag! hur kan någon människa påstå sig vara rättfärdig när era länder är i krig och står i lågor! inse att Mitt Heliga Hjärta söker av er:

barmhärtighet, generositet, bön
och en försoningens ande,
och att älska varandra så som Jag älskar er;

kommer Jag höra ett rop av överlåtelse och ånger från er?


1 Dessa Budskap.
2 Hänvisning till Upp. 11.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message