DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Helige Ande skall leda er på samma sätt som Jag ledde Mina lärjungar

21 juli 1992

Herre?

Jag Är; Jag ger dig Min Frid och Jag välsignar dig; blomma, låt oss arbeta; skriv:

Jag säger dig allvarligt, Jag ger världen många Tecken men är de beredda att känna igen Mina Himmelska Tecken? många idag talar endast om vad de har sett, men förkastar ändå beviset på Min Helige Ande som visar sig så tydligt för er nu; Min Helige Ande skall leda er på samma sätt som Jag ledde Mina lärjungar och överskugga er alla med Min medlidsamma Kärlek; Jag skall visa alla att Mitt Namn, Jesus, betyder Han-Som-Frälser;

dotter, vänd din blick till Mig och blomstra, Jag är alltigenom Frikostig; Jag klädde dig i Min Kunskap och Jag har anförtrott dig Mina Intressen; din Skapare har omslutit dig med Sina Mäktiga Armar, så frukta inte; Jag skall nedstörta dina fiender, som i verkligheten är Mina fiender; din Heliga Moder är ditt Försvar; Jag, Herren, skall göra dig stark nog att bära Mitt Budskap till jordens fyra hörn; natt och dag vakar Jag över dig, så oroa inte ditt lilla hjärta, Jag skall från och med idag öppna fler portar för dig; från denna dag kommer präster, biskopar och kardinaler att börja öppna sina öron och höra Min Röst; de kommer att börja lyssna, och med en skur av nåd som strömmar över dem från Min Oändliga Barmhärtighet, kommer de att börja förstå; och från deras ögon kommer fjällen som fastnat med Avfallets damm, att falla, och de kommer åter att börja se Glansen av Min Helige Ande; de kommer att kunna se Mitt Heliga Hjärtas Omätbara Rikedomar, dessa Rikedomar som sparats för er tid;

dotter, betrakta dig själv som ett spädbarn som just blivit avvant av din Skapare, förbli liten så att Jag lätt kan lyfta upp dig till Mitt Bröst och trycka dig mot Min Kind; all vishet från människor kommer att förvissna och ditt släktes list skall svepas bort;

Mitt Hjärta är med dig; dotter, du skall fortsätta att vittna och vara Mitt Eko för detta avfälliga släkte som står på gränsen till sin undergång, du skall vara Min ambassadör för Mina Ärenden; Jag skall bära dig, Mitt barn, på Mina Axlar in i ett land som föredrog att lita på list och svek framför Min Helige Andes Andedräkt; Jag skall nu sända dig till dessa som har skaffat undan Mig, den Helige, från sin åsyn; Jag skall föra dem till omvändelse och frälsning, en sådan som man aldrig förr har hört talas om eller sett; Jag skall rädda detta land, skona det och rädda det; på den dagen kommer de att sjunga en sång till Mig som liknar den som sjungs på bröllopsnatten; Jag skall sända dig till dem1 som en pilgrim;

”och de blinda skall Jag leda
på en väg som de inte känner
och på stigar som de inte känner skall Jag föra dem
Jag skall göra mörkret till ljus framför dem
och det som är ojämnt till jämn mark.
Detta är vad Jag skall göra,
och Jag skall ej frångå Mitt ord."2

Jag skall komma och rädda dem;


1 Jag insåg omedelbart då att Kristus menade Ryssland. Jag hade inbjudits att resa som en pilgrim.2
2 Jes. 42:16.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message