DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vig ert land åt Våra Två Hjärtan

7 juli 1992

(Mazatlan - Mexico)

Vi har inte uppskattat Din stora Kärlek och vi upphör inte att vanära Din Helige Ande, som nu försöker uppta oss och föra oss till den Sanning som är grundad på Kärlek. Avfällighet har ingått äktenskap med Rationalism; dessa födde Ateism. Vi har svikit Dig och fortsätter att svika Dig. Några utmanar medvetet Din Helighet. Du talar men vem lyssnar? Dina Ögon försmäktar av sorg, men förakt är det enda Du får ta emot.

frid vare med dig; sänd Min Frid vidare till Min käraste själ; 1

du måste tro Mig när Jag säger att Min Helige Ande förföljs som aldrig förr i ert släktes stora avfällighet; Han har blivit er tidsålders Stötesten; Jag har sagt, Mina små barn, att de kommer att fördriva er från er Faders Hus och fördöma er, i tron att de gör en helig tjänst åt Mig! låt inte era små hjärtan oroas, Mina älskade; Jag, er Återlösare, står framför er;

idag talar Jag för deras skull, för alla dem som är sårade; Jag ger er Min Frid, låt denna Frid innesluta er, frukta inte och säg inte, ”vad skall jag göra, Herre?” Jag säger er: be utan uppehåll för att helga er egen själ och andras; be av hjärtat och få demonen att fly; var förenade med Mig så kan ingen och ingenting komma mellan er och Mig; stunden har kommit då ni inte längre bör tveka;

sprid vingårdar varhelst ni kan; frukta inte för stormarna som reser sig nu och då, Mitt Heliga Hjärta är er Tillflykt, så kom och vig er själva och era familjer åt Mig och åt er Moders Obefläckade Hjärta; 

Jag, Jesus, avser att förbli i ert land och helga det, därför ber Jag er att viga ert land åt Våra Två Hjärtan;

Jag välsignar er alla ur djupet av Mitt Hjärta;


1Fader Masi av Mazatlan, Mexiko.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message