DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Enhetsbudskap
Men vad skall Jag göra med all deras rökelse?

14 februari 1992

Vassula, frid vare med dig; låt Mig få känna din kärlek; överlåt dig åt Mig, kom in i Mitt Hjärta och omsätt i handling allt som Jag har gett dig;

Herre,
Du har överöst mig med välsignelser
utan att jag på något sätt har förtjänat det.
Jag är i Dina Händer, som Du ser,
så gör vad Du än vill med mig.

lev då för Mig och trösta Mig; var tecknet på den enhet som detta släkte förkastar; ja, var tecknet på den enhet som kommer från Mig, fastän du blir skymfad och avvisad inifrån ditt eget Hus, av ditt eget folk;1 genom dig visar Jag tydligt Min Kärlek för alla folk, och genom dig skall Jag fortsätta att tala och visa för dem hur de har försvagat Min Kyrka och förvandlat den till en öken; Jag har erbjudit ditt folk2 ett Fredsfördrag som kan leda er alla till broderlig enhet;

Jag har utvalt dig till vägvisare för hur enheten skall gestaltas, men de lyssnar inte; de böjer sig inte heller; i stället springer de till Mig för att offra rökelse, men vad skall Jag göra med all deras rökelse?

Jag vill ha rökelse från deras hjärta,
Jag vill ha frid från deras hjärta,
Jag vill ha lovprisningar från deras hjärta,
Jag vill ha kärlek, barmhärtighet och medlidande från deras hjärta

Jag vill ha försoning från deras hjärta;

åh, dotter, tröttna inte på att gå genom denna öken, din Frälsare är nära dig och vi är bundna till varandra; Jag har utvalt dig för detta uppdrag för att låta Mina Ord lysa som blixten för alla folk; –säg åt dem som säger sig vara den Allrahögstes vittnen, att visa Mig sin fred genom rättrådighet och sin heder genom hängivenhet; säg åt dem att rannsaka sin väg och återvända till Mig, så vill Jag ge dem förståndets Ande;

idag erbjuder Jag dem Barmhärtighet i en svår tid; Jag erbjuder dem Medlidande i deras skrämmande elände; Jag ger dem Min Kärleks Gåva; upprepade gånger har Jag räckt ut Min Hand för att lyfta dem till Mig, men hur ofta har de svarat? Jag har visat dem Min medömkan och Mitt Medlidande; hur länge skall Jag tillåta att de skakar Mig i sorg då de vägrar att göra Min Vilja? måste Jag fortfarande hålla tillbaka Faderns Hand? Faderns Rättvisa flammar redan upp för att antända denna världens brott...

från späda barns munnar har Jag utgjutit Mina bittra, enträgna böner om

fred och försoning mellan bröder,

men se hur Mina böner blev mottagna ... ack, Min dotter, var en försvarare

av Sanningen,

lägg ditt huvud på Mitt Hjärta, när du hör ljudet av Mina Hjärtslag kommer du att återfå modet; ge inte efter för din svaghet; lita på Mig, lita på Mig; ...

se här,3 fatta mod, dotter; Jag är vid din sida och så länge Jag är vid din sida kommer du att hållas på fötter; .... dotter? Jag skall aldrig överge dig....

lyssna; hör Mig, Vassula, Jag delar Mitt Kors med dig; se här, Min Vassula, Min Kärlek är inför dina ögon och Min Trofasthet omger dig; närhelst Jag fjärran ifrån ser en rasande hop av demoner på väg mot dig för att slå dig och kasta sig över dig för att slita dig i stycken, då kommer Jag emellan dig och dem och får dem att darra; så trösta ditt hjärta i Mitt Hjärta och frukta inte; mod! inga demoner kommer att tillåtas att slå dig, inte heller skall Jag tillåta dem i sitt besinningslösa raseri att överfalla dig och bränna dig;

Jag står bredvid dig för att ge dig tecken när du skall öppna din mun och tala i Mitt Namn; kom, Ljuset är din Följeslagare;


1 De grekisk–ortodoxa prästerna.
2 De grekisk–ortodoxa prästerna.
3 Jag kände att Jesus försökte lyfta min ande.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message