DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Era präster behöver förböner!

13 februari 1992

Herre, är det rätt att den nyomvända grekiska bönegruppen reduceras till ingenting? Är det rätt att de jagas iväg av en präst och skingras så att de återvänder till den öken de en gång befann sig i?

Vassula, era präster behöver förböner!!

Herre, ska du tillåta honom att låta en hel vingård förtorka? Du har förvandlat öknar till Floder och torr mark till Vattenkällor!

Vassula, era präster behöver förböner!

Du har försett de utsvultna med Dina Frukter, Herre,
Du har mättat de hungriga, Du lyfte upp den utmattade
och upprättade den fattige och den eländige,
Du kom med glädje till de lidande,
Din Kärlek botade de sjuka,
och till dem som törstade gav Du Vatten att dricka.
Överge dem inte...

Jag skall inte överge dem; Min Vassula, era präster behöver förböner .... se här, tro på Mig; ecclesia skall få liv igen, Min helande balsam är:

KÄRLEK;

Men hos många av oss finns ingen kärlek!

Jag skall utgjuta Min Ande över hela mänskligheten, och låta de oböjligas hjärtan smälta och deras missgärningar renas i Min Eld;

Herre, får jag säga en sak till: Den lilla bönegruppen är nu uppskrämd av denne präst, som Du vet. Jag är själv inte värdig, jag är förlorad utan Dig och ljuset inom mig flämtar och slocknar utan Ditt Ljus.

ditt hjärta vill säga Mig något mer, avsluta din mening, Min dotter,

... enhet kan inte byggas utan de Grekisk–Ortodoxa prästerna; den sortens enhet som Du önskar tycker de inte om.

och ändå, Min Vassula, har Jag en lista med generösa män; de kommer att vara ett exempel för detta släktes omvändelse; men ha denne präst i åtanke; hedra Mina präster och gottgör med dina uppoffringar, så skall Jag trösta dig med Mina ynnestbevis;

överlåt dig åt Mig och tillåt Mig att pröva dig då och då; Jag skall hela all trolöshet som Mina Ögon bevittnar;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message