DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Första dagen på enhetsveckan

18 januari 1992

(Första dagen i böneveckan för kyrkornas enhet)

Ge oss, Herre, urskiljningens Ande,
så att vi vinner Kunskap och Vishet,
Ge oss, Jahve, öron som de ödmjuka och ringa
så att vi söker Din Kunskap och Vishet.

Låt Din Kyrka få sin triumf,
genom att förena oss alla i en enda Kropp.
Amen

evangelisera med kärlek för Kärleken; lev för Mig, andas för Mig; allt vad Jag har sagt till dig skall snart äga rum; du kommer att bevittna fler under genom Mig; Min Kyrka är ännu inte klädd i härlighetens skrud; segerkransen skall snart pryda Hennes huvud och vara Hennes segertecken; – Jag älskar dig för att du ger Mig din tid, och skänker Mig den så generöst;

Vi älskar dig; 1

det gör Mig glad att veta att du vill dela Mitt Verk med Mig; ta emot Min frid;


1 Den heliga Treenigheten talade.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message