DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt ingenting stå mellan Mig och dig

30 juli 1991

Min Vassula, låt ingenting stå mellan Mig och dig; liksom månen och solen är stadiga och troget följer sin naturliga bana och inte bara försvinner från himlen, så är också Jag trofast och vid din sida; och även om dessa skulle svika i sin bana, så skall Jag aldrig svika; Jag är, Jag var och Jag kommer alltid att stå vid din sida; när Jag uppenbarar Mig, ja när Jag nu uppenbarar Mig Själv helt för dig och säger dig att Jag aldrig skall överge dig eller ta tillbaka Min gåva från dig eller beröva dig Mina Juveler, tro Mig, tro utan den minsta skugga av tvivel, Jag uppväckte dig för att du skulle vara med Mig och följa Mig;

Min elev, följ då din Mästare, låt dina tankar vila i Mig; du var död, för du kände Mig inte, men Ordet kom till ditt öra och uppväckte dig med en välsignelse och med Sin Helige Andes livsande upplivades du och dina ögon öppnades, och med en Kyss från Hans Mun blev du Hans brud;

- Jag skall frälsa er alla på detta sätt -

var inte rädd när Jag kommer med Mitt Kors, Min Törnekrona och Mina Spikar och erbjuder dig dem, för dessa oskattbara Juveler är just de som Jag omfamnade med brinnande kärlek; de är er Frälsnings Redskap; – låt Mig få använda dig, Vassula, så att Jag genom dig i skrift och tal kan utgjuta Mitt Hjärta över detta släkte;

hoppas på Mig, längta efter Mig, känn dig inte nedstämd; Jag Är är mycket nära dig, är Jag inte värd en större glädje?

O ja, Herre! men låt mig känna mer av Dig!

har Jag varit med Dig hela denna tid, och du känner eller märker fortfarande inte Min Närvaro? Jag har predikat för dig i flera år och ändå känner du Mig inte?

Jag vill ha mer av Dig.
Jag vill bli fullkomligt indränkt
och bokstavligen invaderad av Din Helige Ande.

kom till Mig och ät av Mig ... drick Mig helt utan kostnad! ät av Mig och du kommer att hungra efter mer, drick Mig och du kommer att törsta efter mer! ta emot Mig med glädje och låt Mig glädjas; lär dig att känna igen hur Mitt Hjärta slår i glädje varje gång Jag och du blir ett, förenade i kärlek; kom och bli helgad genom att äta Min Kropp och dricka Mitt Blod;

Ja, jag törstar efter Dig, min Herre.

hoppas på Mig, törsta efter Mig och snart, mycket snart, skall din Helige komma och hämta dig och ta dig till Sitt Hem, som också är ditt Hem; Jag välsignar dig, Min dotter;

Jag välsignar Dig, min Gud.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message