DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Våra Två Hjärtan är förenade

13 juni 1991

(Budskap från Vår Heliga Moder.)

Vassula? vill du skriva ner Mina Ord för att ge lindring i denna öken?

Ja, Heliga Moder, Guds Moder.

skriv Min dotter;

Min Själs välsignade, Mitt Hjärtas älskade, idag ber jag var och en av er att inrikta ert hjärta på att vandra med Gud; Gud är er Styrka, ert Liv och er Lycka; ingen människa kan leva utan Gud;

Jesus är den Sanna Vinstocken och ni är grenarna; en gren som blir avskuren från Vinstocken torkar och vissnar omedelbart; den är sedan inte till någon annan nytta än att kastas på elden; vandra med Ljuset och var inte rädda för att överlåta er helt åt Honom; ge er själva åt Gud så skall era hjärtan bli fyllda av Glädje;

förstå, älskade barn, att Gud i dessa dagar kommer för att rädda er och lösa er ur Satans snaror och föra er tillbaka till Sitt Heliga Hjärta; Våra Två Hjärtan är förenade trots att världen bestrider och förnekar denna Sanning, ty de har inte alla tagit emot denna Sanning, utan använder i stället denna Sanning för att bekämpa varandra;

Våra Två Hjärtan är förenade och tillsammans törstar de efter er frälsning, barn; kom och hör Oss denna gång: slut Fred med Gud, låt försona er; lyft er blick mot Gud och be Honom att fylla ert hjärta med Sitt Ljus; lär er att älska Gud som er Fader, Han som älskar er mer än någon kan föreställa sig och som oupphörligen sänder er Sitt Hjärtas flödande Frid, som en Flod, för att lindra er själs inre öken;

lev inte bara med ord, omsätt allt i handling och lev varje ord som getts åt er i Evangelierna; var inte döda för Lagens bokstav, lev den; var inte rädda om någon driver med er eller vägrar att tro på de Under som Gud ger er idag, ty Jag säger er: om någon tvingar er till tystnad kommer stenarna att ropa1 ännu högre; bara Gud kan ge er Frid och Lycka; Jag ber oupphörligen för er så att hjärtat hos detta släkte ändrar sig från hårda stenhjärtan till en vattenrik trädgård, från en obebodd ödemark till en Helig Stad fylld av Guds Ljus, ett Ljus som kommer från Gud, och inte från solen eller månen; 2 när stormen är över och har dragit bort, kommer blommor 3 att spira fram och förnya jordens yta;

Jag, er Heliga Moder, välsignar var och en av er;


1 Bilder av Jesus och Maria som fäller tårar av blod är en gudomlig manifestation när människor försöker kväva den Helige Ande. (Luk 19: 40). (Luk. 19:40.)
3 Blommor: den första skörden: de nyomvända. (Upp. 21:1-3.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message