DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag finner Min trädgård försummad

17 juni 1991

(Budskap till Pistoia i Italien, nära Florens.)

frid vare med er; Jag har kommit hela vägen till er för att säga er:

Jag är här;

älskade, Mitt Heliga Hjärta står i Lågor, det är därför som Jag stiger ned från Min Tron för att komma ända fram till er och ge er Min Frid och Min Kärlek; Barmhärtigheten står vid era dörrar; om det fanns två knän som tog emot er med stor kärlek när ni föddes och två armar som omfamnade er med tillgivenhet, säger Jag er: Jag har gjort mer än så, Jag gav Mitt Liv för er;

Jag är Kärlekens Källa; kom, avsäg er allt som fläckar er själ och följ Mig; säg inte: ”Mitt sätt att leva är felfritt;” ni saknar skönhet och majestät så länge er själ är fläckad och ofullkomlig; kom, Jag kan fullkomna er själ ty Jag ger er Mitt Blod och Mitt Kött fritt och utan kostnad; överlämna er själva till Mig, Jag är Livet;

idag stiger Jag plötsligt ned till er, Jag ser Mig omkring och Mitt Hjärta fylls av sorg; en gång odlade Jag denna jord och förvandlade den till en Trädgård med de mest ljuvliga dofter från dess blommor, Jag lämnade efter Mig ’levitiska präster’ som skulle vårda den; Jag anförtrodde Mina Intressen åt dem, men nu finner Jag Min trädgård försummad, Mina blomstersängar uttorkade, Jag ser en ändlös öken omkring Mig, skövlad mark där till och med schakalerna finner det svårt att överleva; skorpioner och huggormar är de invånare som frodas och trivs i dess bedrägliga torka och om en liten kvarleva av Mina lamm ännu lever, beror det på att Jag utan uppehåll har sänt er Mina änglar, för att rycka Mina lamm undan huggormens gifttänder och skorpionens gadd; man lovade Mig att Jag skulle finna hela Min fålla säker och orörd vid Min Återkomst och Min Trädgård välskött och bevattnad, men knappt hade Jag gått, knappt hade Jag vänt ryggen till, förrän de förvandlade Min trädgård till ett tillhåll för ödlor och spindlar ...

O kom! ni som fortfarande irrar i denna öken och säger: ”jag har sökt Min Förlossare men inte funnit Honom.” finn Mig, Mina älskade, i hjärtats renhet, genom att älska Mig utan egenintresse, finn Mig i helighet, i den överlåtelse Jag önskar av er; finn Mig genom att hålla Mina Bud; finn Mig genom att ersätta ondska med kärlek; finn Mig i hjärtats enkelhet; synda inte mer; upphör att göra ont; lär er att göra gott, sök rättvisa, hjälp de förtryckta, låt denna ödemark och detta torra land jubla; låt er ljumhet flamma upp och brinna med en klar låga; lämna er håglöshet och ersätt den med iver; gör allt detta så att ni kan säga: ”jag har sökt Min Förlossare och jag har funnit Honom; Han var nära mig hela tiden, men i mitt mörker såg jag Honom inte; O, Ära vare Gud! Välsignad vare vår Herre! hur kunde jag vara så blind?”

då skall Jag påminna er om att bevara och värdesätta Mina Föreskrifter så att ni får leva; Jag skall komma som en blixt, som en ljungeld i molnen med Min Helige Ande för att avtorka tårarna från varje kind, så fatta mod, Mina älskade, Kärleken skall komma åter som kärlek;

Jag, det Heliga Hjärtat, välsignar er alla och lämnar Min Kärleks Suck på er panna; var ett under Mitt Heliga Namn;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message