DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

I era hjärtan skall Jag återuppbygga Min Kyrkas enhet

2 maj 1991

(Budskap till en viss person.)

frid vare med dig;

Mitt rikes ankomst på jorden är nära och Min Vilja skall ske på jorden så som i Himmelen1 och i era hjärtan skall Jag återuppbygga Min Kyrkas enhet, Jag skall inte vänta längre på mänskligt godkännande och Min Brud skall åter klädas i Glans och Ära; splittringens bannlysning skall upphävas och Kvinnan, klädd i solens glans, som Jag sänder framför Mig för att undervisa er, skall uppmuntra er; Jag har givit Henne makten över varje ras och varje land för att öppna en bred väg för Mig;

röken som trängde in i Min Helgedoms innersta, som besudlade Kalken, Tabernaklet och allt som är heligt, skall skingras med en enda pust av Min Andedräkt; jordens länder skall då tala ett enda språk och alla skall tillbe Mig kring Ett Enda Tabernakel; det Offrade Lammets, detta Tabernakel för det Eviga Offret som Mina fiender försöker avskaffa och ersätta med sin förödelses styggelse; mycket snart nu, Min vän, skall Jag vara hos er alla igen; och Min översteprästerliga bön till Fadern skall uppfyllas: ni skall vara ett liksom Vi är ett i den Heliga Treenigheten;

Jag har ännu många ting dolda i Mitt Heliga Hjärta som Jag då skall avslöja för dig och visa dig, ty Skatterna Jag gömmer inom Mig är oräkneliga, men det skulle bli för mycket för dig att ta emot dem nu,2 din själ kan inte ta in allt på en gång, men litet i sänder skall Jag visa Mitt Heliga Hjärtas Skatter för dig, och steg för steg skall Jag föra dig till vad som liknar en Fyr: ett Mysterium av Ofattbara Rikedomar som har varit gömda i generationer och sekler; Jag skall uppenbara för dig, Min vän, Hoppets, Vishetens och Kunskapens rika härlighet; var rotad i Mig så kommer du att bära frukt; bli kvar i Mig så skall du leva; Jag har sagt dig allt detta, Min vän, för att du inte skall vackla när prövningar kommer;

Kärleken är vid din sida, Älska Mig;


1 Medan Jesus sade detta såg han upp mot himlen. Han sade det mycket majestätiskt.
2 Jesus talade med humor.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message