DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Bygg upp Mitt Hus
Jag skall göra Mig en Tron i dig

3 maj 1991

Herre,
genomdränk mig med Din Helige Ande;
kom och uppfyll mig med Din Helige Ande,
så att fienden inte finner någon plats inom mig.
låt Din Helige Ande tränga in i själva djupet av min själ
för att vattna den och fylla den med de rikedomar
som inte är av världen.
Välsignad vare Gud.

Jag Är är med dig; ta emot Min Frid; Jag steg ner till ditt rum och blev din vän; Jag var då en främling för dig, men ser du nu? Min Undervisning lyfte dig in till Mitt Hjärta och idag har Jag förvandlat din förtorkade mark till en bördig jord; Min duva, Jag finner glädje i dig, du Min lilla, Jag lever i dig; Min huvudgärd, Jag vilar i dig; förhärliga Mig nu och bygg upp Mitt Hus; förhärliga din Fader som är i Himmelen genom att behandla Honom som Kung;

ack, Min dotter, Min Mun är förtorkad av brist på kärlek, Jag törstar av brist på kärlek; förbind Mina Sår med din kärlek, dra ut Mina törnetaggar och trösta Mig, prisa Mig oavlåtligt från ditt hjärta, tala till Mig och vänta inte tills i morgon, gläd Mig genom att förbli liten; tillåt Mig, Min Vassula, att använda din lilla hand, offra din tid för Mig så skall Jag släcka din törst med Min Källa, och de Skatter som Jag skall ge dig kan aldrig mätas, ingen kan utforska deras storslagenhet;

Jag, Herren, skall göra Mig en Tron i dig och härska över dig; och eftersom du har gett Mig ditt samtycke skall Jag följa Mitt Hjärtas begär, Jag är i Min Egendom och Jag har full auktoritet över dig nu;

prisa Mig ofta och välsigna Mig; Kärleken är med dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message