DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt hela ditt väsen tränga in i Mig

21 mars 1987

det är Jag, Jesus; Vassula, vill du öva dig, älskade? att urskilja Mig med din själ;1 Vassula, se på Mig;

(Jag gjorde det.)

Ja, just så;

har Du lagt Dina händer på bordet?

det har Jag;

Nu har Du armarna i kors?

det har Jag;

Nu har Du lyft ena armen och Din hand har nått upp till Din kind med pekfingret mot kinden, och den andra armen är kvar där den var? Som om Du tänkte på något?

precis! Jag understryker Min närvaro; Vassula, se på Mig;

(Du har en bok? som Du tog ut från Din mantel, från den vänstra sidan med Din högra hand?)

Jag har en bok;

(Den är inte så stor.)

exakt, du urskiljer bra, Vassula; se efter och läs vad som står i den;

(Jag försöker, men klarar det inte så bra.)

Det står ...

Mitt altare är du;

jag kan inte, Jesus, jag kan inte tyda det övriga!

försök igen, Mitt altare på vilket Jag skall ...

(jag ser inte, jag tror att jag läser fel!)

lilla barn, vad skulle du göra utan Mig? du måste upplyfta din själ mer till Mig; Vassula, Jag skall hjälpa dig; överlämna dig helt till Mig och bli aldrig missmodig; Jag skall komma tillbaka med Min bok senare;

(Jag kände mig missmodig och trodde att jag hade gjort Honom besviken för att jag inte kunnat lyfta min själ tillräckligt. Jag gick så långt att jag tänkte att Han skulle byta ut mig mot en annan själ. Att Hans tålamod är begränsat!)

Vassula, du får aldrig någonsin tro att Jag skall byta ut dig; tror du Mig? kom, vi skall försöka nästa gång; försök urskilja Mig mer med din själ, så som du gjorde nu; Vassula, låt hela ditt väsen tränga in i Mig och upplösas i Mig; fullständigt;

älska Mig och gör bot för andra; upplyft, Jag skall lära dig att upplyfta din själ; låt oss gå;


1 Jesus ville att jag skulle använda gåvan som Han gett mig, andlig urskillning.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message