DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag skall göra dig till Mitt altare

22 mars 1987

stillhet är vad Jag älskar; du skall arbeta i stillhet och inte med brådska; Jag har kommit tillbaka med Min bok;

Vad finns mer i den boken?

Jag har skrivit in några namn på själar; själar som skall återuppliva Min Låga, Kärlekens Låga; vill du läsa där Jag pekar ut för dig?

Ja. Herre, jag har varit bekymrad för den där lilla boken som jag inte kunde läsa.

Jag vet,

(Jag ser att pärmen är mjuk och av guld.)

ja, pärmen är gyllene; se inuti och läs; “Jag skall göra dig till Mitt altare, på vilket Jag skall lägga Mitt Hjärtas brinnande önskningar, Min Låga skall leva inom dig; hämta ur Mitt Hjärta och fyll ditt hjärta; Jag, Herren, skall hålla Min Låga vid liv i all evighet;“ vill du kyssa Min bok nu dotter?

(Jag gjorde det.)

Jag skall säga dig det;

(Jag hade en fråga.)

det är en andlig undervisning för Mina utvalda själar; nu vet du det;

(Senare kom vågen av osäkerhet och tvivel över mig igen.)

Vassula, var inte rädd; det är Jag, Jesus; lyssna, älskade, all fostran har också sina lidanden; i ditt fall är det osäkerheten som får dig att lida; har Jag inte sagt att lidande renar din själ? acceptera det, låt Mig vara fri att göra det som är bäst för dig; låt Mig handla i dig; är du villig?

Jag gör det om det är Du, Jesus.

Jag är Jesus, din Frälsare! vi skall lida tillsammans, vi skall sträva tillsammans; här, luta dig mot Mig; kom, låt oss gå och läsa tillsammans;

(Senare)

Jag är här; lev för Mig; förhärliga Mig genom att älska Mig; kom, allt sker i enlighet med Mina planer att skapa Kärlek och Fred; förneka Mig aldrig; det onda kommer alltid att försöka blanda sig i för att hindra Mina planer men Jag kommer att segra så lita på Mig;

Men, Herre, får jag klaga över vissa saker?

känn dig fri med Mig, Vassula;

Jag vill berätta vad det är som bekymrar mig. Antagligen är allt jag säger eller tänker fel, så vad jag än gör blir det fel. Det är sant, jag har inget riktigt stöd. Med det menar jag att jag sitter här och skriver budskap som jag får från Dig. Tydligen finns också andra som liksom jag får vägledning eller budskap som kommer från Dig. Men dessa människor tillhörde för det mesta ett kloster eller en kommunitet. De var omgivna av ordenssystrar eller bröder, präster, biskopar etc. När det övernaturliga närmandet inträffade, blev de omsorgsfullt övervakade, de följdes på nära håll. Sedan var det enkelt att lämna vidare skrifterna till deras överordnade, därifrån till biskopen och vidare till Påven. Alla accepterade att det kom från Dig.

Kanske har jag fel, men det verkar vara lättare för dem att acceptera det om det kommer från någon i deras egen krets, en som de känner väl. Och så blir det utgivet, åtminstone delar av det. De blev erkända1. Men här är jag, jag har gått till präster. De råkade vara katolska, för mig som döpts till grekisk-ortodox spelar det ingen roll vad de är; även om jag var katolik och prästen var protestant, så skulle jag inte välja, vi är alla kristna. Flera präster känner till det nu. Deras reaktioner skiljer sig från varandra som dag och natt. En av dem påstår intill denna dag att det är den onde, med andra ord att Jag är besatt, besatt av en ande. Men jag vet att det är Du, Gud Allsmäktig. När han hade läst en liten bit, bestämde han sig och vill inte ändra sig. Den dagen han förstår att jag inte är besatt kommer han väl att skylla det på mitt undermedvetna; vad som helst, bara det inte är Du. Hos en annan var reaktionen: “Ja, fortsätt att skriva för det är gudomligt och från Gud“, så han tror att det är Guds ord; men är för upptagen för att fråga eller ens följa upp det. Detta är vad som förvånar mig. Om han tror att Gud vill framföra ett budskap, varför anstränger han sig inte mer för att ta reda på vilket det är?

En tredje präst som blev underrättad lyssnade pliktskyldigast medan han då och då tittade på sin klocka, sen sade han: bra, fortsätt, det är underbart, fortsätt att skriva. Jag bad honom att komma igen någon gång och tala mera om det. Jag såg honom aldrig mer. Sen talade jag med en annan präst, han sade sedan han läst en eller två sidor: “Jag vill inte uttala mig om detta, men vi katoliker har blivit varnade att också det onda kan bete sig på detta sätt.2 Jag säger inte att detta är ont, men vi är tillsagda att vara försiktiga.“ Det är klart, svarade jag, men i så fall, eftersom alla är överens om en sak, nämligen: att det är övernaturligt, varför inte då ta det mer på allvar och försöka få klarhet i det?

De är ju i alla fall människor som söker Gud. Den första, han som sade att det var den ONDE som låg bakom, sade till mig efteråt att Gud sänder budskap och att det finns många, många böcker med sådana budskap över hela världen, och att det är mycket vanligt. Det finns så mycket övernaturlig vägledning så det är mycket vanligt, men mestadels i deras kretsar..

En annan präst sade att det kallas för Hjärtats Gudomliga Uppenbarelser och de kommer från Gud. Sen gav han mig adressen till en professionell mystiker som jag kunde söka upp och tala med. Jag vet att om jag var “en av dem“ så skulle jag ha det lättare. Det är bara det att jag inte hör till deras krets, och förresten så passar inte mitt utseende in heller.

Jag är Jesus; Vassula, luta dig mot Mig och vila; tidsålder, O tidsålder, ger du ditt omdöme innan du ens har kastat en blick på Mina ord? låtsas du ära Mig genom att försvara Mig, medan du ofrivilligt förlöjligar Mig?

Vassula, Jag älskar dig; stöd dig på Mig, älskade;

Herre, det finns också andra saker, när jag berättar för Dig om mina tvivel så är jag övertygad om att jag sårar Dig, eftersom jag tvivlar. Och om jag inte tvivlar och det inte är Du som leder mig, så sårar jag dig för att jag gör på det viset. Så, vilket jag än gör; antingen jag tror eller inte tror att det är Du, vad jag än tänker så gör jag Dig illa. Och det gör mig så ledsen eftersom jag vill vara den sista som skulle såra Dig! Jag lider av detta också.

O dotter, sörj inte; tro aldrig att Jag blir sårad av kärlek; det enda du gör är att äta av Mig; Jag är Jesus, Jesus Kristus, och det är Mitt bröd du äter; själ, O älskade själ, plåga dig inte längre; tro Mig, Min älskade, och känn dig älskad av Mig;

Förlåt mig min svaghet...

Jag förlåter dig helt och fullt; känn hur mycket Jag älskar dig; din svaghet är just det som är mest tilldragande för Mig, din obeskrivliga svaghet! ditt elände är bortom alla ord; O, kom till Mig här inne i Mitt Hjärta, låt din själ helt uppgå i Mig; var Min himmel, Jag älskar dig; Jag ger dig nu Min Frid;


1 Och därmed lättade, för Ordet kan tynga svårt..
2 Kanske, men hur länge? Tills folkmassor återvänder till Gud? Mängder med människor har redan gjort det, och detta är bara början...

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message