DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina Budskap är böner
Din Jesus; Jag Är

28 september 1990

Jesus?

Jag är;

stöd dig mot Mig, luta dig mot Min Skuldra; så som Jag kom till dig och lyfte dig upp ur avgrunden och bar dig till Mitt Hus där Jag helade dig, så skall Jag fortsätta att styra dina fötter in på Rättfärdighetens Väg; låt dina händer hålla fast vid Mig; Jag vet att du är räddhågad och svag1 men Jag skall göra dig stark så att du kan stå emot det onda;

- o skapelse! Barmhärtigheten stiger ned nu före Domen; välkomna Min Barmhärtighet nu så skall Min Ande vila över er; närma er Mig, ni som längtar efter Mig, och mätta er från Mina Outtömliga Källor av Liv; ty de som äter av Mig skall hungra efter mer och de som dricker av Mig skall törsta efter mer;2 och likt Manna skall Jag uppfylla er själ; och som en krukmakare skall Jag forma er till det ni har förlorat: Min Gudomlighet;

– sedan skall Jag visa er Mitt Rike och Jag skall sända er Vishet för att undervisa er i Min Kunskap om Mina Heliga ting, och Jag skall göra er till Mina i evigheters evighet; ni skall bli Mina söner och döttrar som förhärligar Mig tillsammans med Min Himmelska Församling; sedan skall Jag sända ut er som dimma, för att uppvisa, som när man visar upp ett baner: Min Kunskap fick ni av Visheten Själv, för att ni skulle lära andra att växa till i goda föresatser och kunskap, så att Mitt Heliga Namn hålls Heligt i släktled efter släktled; era efterkommande får då ett rikt arv från er, och tack vare Min Oändliga Barmhärtighet gäller detta också era barnbarn; och i framtiden kommer länderna att förstå vad Herrens fruktan innebär;

Mina ynnestbevis har inte upphört, Mina ynnestbevis är outtömliga, de fyller varje dal, och Min Ömhet mot er förnyas för varje dag; Jag öser oupphörligt upp Min Kärlek som strömmande floder ur Mitt Hjärta för att bevattna er öken och återuppliva er; det är inte Jag som tvingat er att vistas i mörker; det är inte Min önskan att från ovan iaktta hur ni reser murar runt er och stänger in er själ i de mörkaste fängelsehålor; Min längtan är att föra er Hem i frid; Min längtan är att förvandla era öknar och förtorkade land till gröna betesmarker, och mätta er;

Vassula, alla Mina Budskap är böner; läs och skriv ner Romarbrevet 8:26-27:

På samma sätt är det när Anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet ju inte hur vår bön egentligen bör vara, men Anden vädjar för oss med rop utan ord, och Gud som utforskar våra hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.

meditera över detta ... Jag älskar dig, säg detta efter Mig:

Jesus,
varken död eller liv, varken änglar eller andemakter,
varken något som finns eller något som kommer,
varken krafter i höjden eller krafter i djupet
eller något annat i skapelsen
skall någonsin kunna3 skilja mig från Dig,
jag lovar att förbli Dig trogen;
detta är mitt högtidliga löfte;
hjälp mig att hålla detta löfte för evigt;
amen;

(Jag upprepade orden som Jesus gav mig.)

28 september 1990

själ, be, det betyder, tala med Mig! ignorera inte Min Ständiga Närvaro bara därför att frestaren hela tiden frestar dig; hör Mig, stå emot, stå emot honom; kom nu, Jag skall åter visa Mig genom dig; om du ödmjukt underkastar dig Mig och tillåter Min Ande att vila över dig under Mitt Lidandes timmar;

din Jesus; Jag Är;


1 Jesus log.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message