DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Gud vill att alla människor skall bli frälsta

25 september 1990

(Vår Heliga Moders budskap till oss alla.)

frid vare med er, älskade barn; låt Mig påminna er om att Herren känner varje hjärta; Herren söker ert hjärta; kom till Honom med ett rent hjärta så skall Han undervisa er; Herren skall trösta er själ, Han skall leda er på Sin Väg i Sanningen; Jag ber er som fortfarande tvekar, tillslut inte era hjärtan för förnuftet; återvänd till Herren så skall Han återvända till er; en Himmelsk Glädje skall nu stiga ned bland er, ett Ljus skall lysa mitt ibland er; bered er att ta emot detta Ljus, bered er att möta Herren;

– vems händer är rena idag? och vem kan uppriktigt säga att hans hjärta är rent? vems själ är i fullkomlig samklang med Herren? älskade! Mina egna! Mina barn ... vägen till Herren går mitt ibland er, den finns i de levandes land; sträck då ut era händer mot Hans Helgedom, så skall Herren sträcka sig mot er från Himmelen och dra er till Sig; räck ut era händer mot Honom, så skall Han, full av Medlidande, böja sig till er; kom till Herren utan att dröja; lyft er blick mot Himmelen och se inte på någon annan än på Honom, Herren er Gud; gläd er endast i Honom, er Frälsare; sök, sök ingen annan utom Herren, er Återlösare; sjung, sjung inte till någon annan än Den Helige;

behöver Jag påminna er om att Herren är Ömhet och Medlidande, sen till vrede och rik på Barmhärtighet? – Jesus var Stenen som byggnadsmännen förkastade, som blev Hörnstenen; Jag säger er sannerligen, Guds Rike är mitt ibland er och Hans Helige Ande av Nåd blåser nu ljuvligt över era länder, för att återuppliva er; så kom och se den Helige Andes Bröllop, när Han viger Sig med era länder; förkasta inte den Helige Ande som så uppenbart utgjuts över er; var inte som ”byggnadsmännen” som förkastade den sten som blev hörnstenen;

Gud vill att alla människor skall bli frälsta, och hör nu på Min allvarsamma varning till alla som hör profetiorna i denna bok:

kväv inte Anden,

den Ande som nu blåser över er, mitt i er avfällighet, när den är som störst; säg inte längre fram, på Domens Dag: ”Jag fick aldrig höra, jag kände inte till det;” Jesus och Jag avslöjar ting i förväg, innan de händer för att ni inte skall kunna säga, när ni möter Gud ansikte mot ansikte: ”Jag kände inte till det ...” – ... de högmodigas borg skall falla ... och demonerna skall kastas ut från hennes sköte;

– var välsignade; må ni alla vara välsignade som lyssnar till Mig; Jag är er älskade Moder, Theotokos, som älskar er alla;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message