DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mitt Rike skall ges åt ett fattigt folk - Vassula av Mitt Heliga Hjärta

18 september 1990

Min Herre,
Du som bevarar mig från det onda
och omger min själ med Dina kärlekssånger,
låt Ditt Heliga Ansikte le mot alla som älskar Dig.
Lär de unga att följa Dig och efterlikna Dig.
Visa dem Ditt Heliga Hjärtas Skatter
och undervisa dem som ännu inte förstår och obeslutsamt vacklar
inför det Heliga Namn som Du utvalt: det Heliga Hjärtat,
lär dem att det är Du, Kristus.
Låt dessa som fortsätter att göra åtskillnad
på grund av teologisk terminologi,
men som står under Ditt Heliga Namn,
låt dem komma till besinning
och inse hur de stöder denna Splittring inom Kristenheten, 

och att de inte gör Din Vilja,
utan ger Satan ännu ett fotfäste, så att han kan hålla oss åtskilda,
och försvagar Din Kyrka;
Du är Jesus Kristus, Guds Älskade Son, vår Frälsare, 

det Heliga Hjärtat, Ordet, Alfa och Omega,
Ljuset, Återlösaren, Allhärskaren:
Du är EN Kristus
Du är inte uppdelad i småbitar!
så jag ber Dig,
Du som vill att vi skall vara enade,
att åter förena oss i kärlek,
i hjärta, i tro och handling.

detta, Mitt barn, är vad du skall lära dem att tro och övertyga dem att göra; men, Mitt barn, det kommer att finnas de som inte vill lyssna på grund av egenkärlek; dessa människor tynger Mitt Hjärta, de saknar ödmjukhet och sann Vishet, de är bara fulla av motstridiga trosuppfattningar och en kunskap som inte är någon kunskap alls då de dömer, fördömer, och strider om ord, och ständigt tar upp frågor; men utan att förstå att de är offer för Frestaren; o, Mitt barn, bär dessa prövningar för Min Skull, allt detta är inte förgäves: en dag skall du få se Ljuset ansikte mot ansikte ... kom nu och njut av Min Kärlek och Min Ömhet, vila ditt huvud mot Mitt Hjärta och lyssna till Kärlekens anrop;

gläd dig i Mig, jubla i Min Glans och Mina Rikedomar; Jag har förvarat denna Rikedom för dig, släkte, för att leda dig till Mig med Kärlekens band; och om ni frågar: ”hur länge dröjer det innan detta Under sker?” skall Jag svara: det håller redan på att ske; några av er har hört ljudet av Mina Steg; Herren som ni söker skall plötsligt komma till er; Den som ni längtar efter är på väg; därför säger Jag er, stå inte emot Min Helige Ande som nu kommer med full kraft för att veckla upp den liksvepning som omsluter era länder och hindrar er att se Ljuset; Jag skall stiga ned med Min Andes fulla kraft, för att avslöja bedragarna och driva ut köpmännen som har nästlat sig in i Min Helgedom; vänd din blick mot Mig, släkte, och se den Glädje som snart skall komma till dig;

Min Helige Ande skall stiga ned i sin fullhet inte bara för att rädda de eländiga men Jag skall också stiga ned för att hålla dom, för att ge syn åt de blinda och ta bort synen från dem som säger att de ser och från dem som kallar sig visa och upplysta; Jag skall förvirra dem så att de inte vet vilka de är eller varifrån de kommer; Jag säger er allvarsamt, Jag skall undervisa de ovärdiga, och dem som ni kallar dåraktiga och föraktliga skall Jag upprätta och undervisa med Min Kunskap och göra dem till Sanningens hängivna lärjungar, till skam för dem som undanhåller dem Mitt Rike; Jag säger er: “de döda skall gå in i Mitt Rike före er;”1

Min Nåds Ande kom ända till era dörrar men ni ville inte tro på Mina Under, inte heller på Mina Mirakel, men de som ni kallar föraktliga och som avvisas i ert samhälle, de trodde i ödmjukhet, i brinnande iver och kärlek; därför skall Jag återföra syndarna och uppväcka de döda till pelare av ljus, men till Min stora sorg kommer ni fortfarande, även efter det att ni sett dessa mäktiga under, att vägra tänka om och tro på Mina Gudomliga Verk av idag; därför säger Jag er:

”Mitt Rike skall tas ifrån er
för att ges åt ett fattigt folk,
ett folk som inte kunde skilja
på höger och vänster,
det är åt dessa stackare som
Jag kommer att ge Mitt Nya Namn"

(senare)

Vassula av Mitt Heliga Hjärta,2 låt inte någon beröva dig den gåva Jag har gett dig;

Herre! förbjud dem att göra detta, själv kan jag ingenting göra och jag har mina begränsningar, som Du vet!

frukta inte, Vassula, Min dotter; Mina fiender som också är dina fiender, skall Jag övermanna och Min Undervisning skall omvända många fler; förstår du? hur många gånger har Jag räddat dig från lejonets gap? och hur många gånger har Jag upplyst dig, Mitt barn? och hur många gånger har Jag visat dig Vägen? åh Min Söta elev!3 förtrösta på Mig, lita på Mig; be så skall du få;

kom, evangelisera med kärlek för Kärleken; vinn själar åt Mig; längta efter Mig, älska Mig och lita på Mig;

kyrkan skall återuppstå!

19 september 1990

Herre, ta min själ och mitt hjärta
och lägg dem
i Ditt Heliga Hjärtas mitt.

o, Mitt barn, vad Jag har längtat efter att få höra dig åter säga dessa ord till Mig! vad Jag längtar efter att höra dessa ord från varje människas hjärta!


1 De ’visa’.
2 Det slog mig att jag förmodligen är den första ortodoxa som kallats ”Vassula av det Heliga Hjärtat.”
3 Jesus var fylld av glädje när Han högt ropade dessa ord!

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message