DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jordbävningen

21 juli 1990

(Jag såg i en vision att jag såg ut genom ett fönster. Det var dagsljus; Plötsligt började jorden skaka våldsamt under mina fötter, marken gick upp och ned, jordbävningen var åtta grader,1 den slutade inte. Jag såg från fönstret upp mot himlen, för den höll på att förmörkas. Jag stirrade upp mot himlen medan den under loppet av några sekunder mörknade och blev svart som natten. Sedan såg jag stjärnorna falla, eller snarare verkade de skjuta iväg från den östra horisonten till den västra, det verkade som om de lämnade himlen. Så upphörde jordbävningen och kvar blev ett hotfullt mörker. Jag såg att jag hade ett svagt ljus i mitt rum. Jag såg ut genom fönstret, i hela staden var det bara tre eller fyra hus, som hade ljus.)


1 (på Richterskalan, övers. anm.)

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message