DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är sänd av Honom för att bereda vägen för Hans Återkomst

22 juli 1990

(Budskap från vår Heliga Moder)

frid vare med er, älskade barn; Jag är er Heliga Moder som talar till er och Jag tackar er redan för att ni har kommit hit för att lyssna till Oss; öppna era hjärtan och förstå varje Ord som Vi talar till er;

Jesus ger er Sin Kärlek och Sin Frid; Han leder er till Frälsning och Jag är sänd av Honom för att bereda vägen för Hans Återkomst; Jag kommer för att öppna vägen för Honom igen; bli inte förvånade, Mina små; Jag vet att det är svårt att leva i ödemarken men Jag kommer till er i många länder för att förbereda er; Jag skolar er i rättfärdighetens lagar för att göra er fria; be Herren leda era steg på Budordens stig; låt er kärlek trösta Honom, låt er kärlek trösta Honom, var Hans Balsam; känn er älskade av Mig; känn er älskade av Min Son;

idag kallar Jag de sjuka och säger till dem: Mitt barn, var inte modfälld; Jag, din Heliga Moder älskar dig, men be till Herren och Han skall hela dig; rena era hjärtan från all orenhet genom att ångra er, öppna sedan era hjärtan för Gud så skall Han överösa er med Sin Kärlek; be oavlåtligen;

slumra inte till, be med ert hjärta och var som rosor i vårens tid, som en bukett erbjuden den Allra Högste; låt era böner stiga som utsökt rökelse som når Hans Tron; låt Mig påminna er om vad den Allra Högste längtar efter: ert hjärta; ge Honom ert hjärta och låt Honom vara er Vägvisare på den väg Jag bereder för er;

Mina barn, Kärleken står vid era dörrar; prisa Herren och älska Honom; Gud är kärlek; Jag välsignar er alla; Jag välsignar också alla dem som sitter i fängelse, mot dem sänder Jag en ström av frid som flödar in i deras hjärta;

Vassula, ha tålamod; Min Son, Jesus, älskar dig till tårar av rörelse; tvivla aldrig; känn Hans kärlek; avsluta alltid din dag med att prisa Honom, ta emot Min Frid; vi, oss?

Ja, Heliga Moder, vi, oss.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message