DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Lidande renar din själ

17 mars 1987

Vassula, vill du bära Mitt Kors nu?

Jag vill, om det är Din vilja, Jesus.

känn; känn hur tungt Det är; Jag behöver vila; följ Mig, kom närmare Mig, så skall Jag lägga Mitt Dyrbara Kors på dig;

(Senare den dagen kände jag mig outsägligt bedrövad. Melankolisk, jag behövde tröst, men fann ingen.)

du har känt Min oerhörda börda på dig; vägra aldrig att bära Mitt Kors; Min börda är tung;

Vassula, fråga inte varför Jag lyfter upp dig till Mig;1lämna Mig fri att göra vad Jag vill med dig tills Jag kommer och befriar dig; älskade, din vägledning har ett martyrium, genom att du försöker finna dess förklaring utan att finna den, blir den till ett martyrium för dig; lid för Mig, lidande renar din själ; offra dig själv till Mig och försök inte att förstå; 2 bara tro;

låt Mig få handla i dig, och genom dig uppenbara Mitt Ord och så hela Mina barn; tro på Min Återlösande Kärlek;

Mitt Kors är tungt, ja, Jag kommer att betro dig med Det många fler gånger; du är Min brud, Min älskade och Min blomma; genom att bära Det åt Mig underlättar du för Mig; i Mina uppenbarelser som Jag andas in i dig, finns bittra lidanden av sorg, smärtor och lidanden som strömmar ut ur djupet av Min Själ; kom och lyssna än en gång till Mitt Hjärta och känn hur Det sargas; känn hur Det söker efter er alla!

(Sedan, som om Han inte stod ut längre, kom ett rop från Hans sörjande Själ, ur Dess djup, som om Han var nära döden av sorg.)

skapelse! som Min Fader skapade med Sin egen Hand, varför, varför ger du Mig så mycket sorg!!

(Sedan vände Han sig till mig, Hans ansikte och hans ton var mycket allvarsam.)

tänkte du någon gång på Mig innan Jag kom till dig?

(Jag kände skuld.) Nej, det gjorde jag inte.

(Fortfarande allvarlig.)

skulle du ha kommit till Mig om Jag inte hade sökt och funnit dig?

Nej, det jag tror inte. (Mer skuld).

nu älskar du Mig;

Ja, min Herre, det gör jag.

Min vägledning har förvandlat dig, eller hur?

Ja, det har den.3

vill du samla Mina barn och föda dem?

(Jag kände mig hjälplös.)

Min Gud, hur skulle jag kunna, med vilka medel?!

(Jag vill göra Honom till viljes, visa min tacksamhet, men jag kan inte.)

lita på Mig; låt Mig leda dig, Vassula; låt Mig samla Mina barn; Jag vet att du är hjälplös; Jag vet att du är svag; du förstår, du kan inte göra någonting utan Mig; vill du nu låta Mig använda dig som Mitt redskap tills Jag har fullbordat Mitt Budskap?

Ja, så länge som Budskapet är från Dig, Jesus.

Jag är Jesus, tvivla aldrig; tröttna inte att skriva; varje ord som Mina läppar uttalar skall få dig att känna Mina sår; Jag drar dig med Mig ner i Min fiendes mörka välde och visar dig hur själarna lider;4Jag utgjuter över dig alla Mina lidanden som sårar Mig djupt; Min präst, för du är Min präst, du skall vandra med Mig, aldrig skall Jag överge dig; tillsammans skall vi dela Mitt Kors; tillsammans skall vi lida; tillsammans skall vi sträva; du skall finna din vila i Mig, och Jag i dig;


1 En påminnelse om att jag bör acceptera det som händer mig.
2 Jag försökte upptäcka om detta var en verklig vägledning.
3 Här kände jag verkligen att jag är ingenting, och att det inte var för mina förtjänster som Han kom till mig, eftersom jag nästan avvisade Honom alldeles i början!
4 När Han visade mig helvetet.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message