DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag är; ni är Min säd, ni är Mina
Jag har kommit för att förstärka Min Kyrka

18 mars 1987

Jag har lärt dig att älska Mig och känna igen Mig; Jag har visat dig Mina himmelska verk, utgjutit Mitt Hjärtas alla mysterier och visat dig Min ofattbara Barmhärtighet genom att rena dig till att bli en källa för Mina uppenbarelser och visa världen Min Nåd; Jag har sannerligen begåvat dig med Min omätliga kärlek och visat Mina barn hur mycket Jag kan älska dem;1 men också påmint dig om att du inte är annorlunda än resten av dem och att du inte skall hålla denna vägledning gömd;

Jag vill att Mina nådegåvor skall övertäcka den här världen, för detta är Min vilja; Vassula, tillåt Mig att handla i dig så som Jag önskar;

kom nu och trösta Mig, ja, genom att älska Mig; Jag är Jahve och det är på Mig du stöder dig och till Mig du kommer och mediterar; du anropar Mig i dina böner, så oroa dig inte eftersom du tillber Mig och ingen annan;2

Min önskan är att alla Mina barn återvänder till Mig;

dotter, Jag har uppfostrat dig för detta budskaps skull; vill du uppfylla Mitt ord, Vassula? är du villig att fortsätta arbeta för Mig?

Ja, min Herre, så länge jag känner igen att det är Jahve.

lilla barn, Jag är Jahve! ta emot Min frid, lilla barn, och väx till; tröttna aldrig att skriva; låt Mig få använda dig tills Mitt budskap är färdigt;

lilla barn, vem är din far?

(Frågan förvånade mig.)

Du är det.

(Budskap till världen.) 3

Jag är; ni är Min säd, ni är Mina;

Mina barn har vänt sig bort från Mig och deras hjärtan är frusna av egoism; de har glömt Mig; Jag vill fråga dem; varför stöter ni bort Mig, vad har Jag gjort som har misshagat er? har Jag någonsin låtit påskina att Jag är arg på er? varför är ni rädda för att se på Mig? Mina älskade, Jag skall inte förebrå er för era synder; Jag förlåter er nu; Jag skall inte stänga dörren framför ansiktet på er; Jag försäkrar er att Jag kan förlåta miljoner gånger och Jag står här framför er med öppna armar, och ber er komma till Mig och känna denna kärlek som Jag har att ge er; låt Mig tända ert hjärta; kom och lär känna Mig; kom, alla ni som undviker Mig och är rädda för Mig; alla ni som inte känner Mig; kom närmare Mig så skall ni förstå att Jag är en Gud full av Kärlek, full av medlidande och full av Barmhärtighet;

visa inte bort Mig innan ni ens känner Mig; Min överflödande kärlek erbjuder er en verksam nåd, så att ni kan känna och välja mellan gott och ont; Jag har gett er friheten att välja, men Jag har också gett er egenskaper som kan göra er till högre varelser; Jag har gett er gåvor; använd de gåvor Jag skänkt er, och stig fram och bekänn Mig med det förstånd och det hjärta jag gett er, och lär känna Mig bättre;

Jag har upplyst era hjärtan för att ge er förmågan att älska; det är Jag, som har gett er denna nåd; vill ni ta emot denna nåd?

(Jag tänkte på hur jag själv var förut.)

Men Herre, en del har inte haft en chans att lära känna Dig, ingen har undervisat dem. Det är knappast deras fel, eller hur? Hur skulle de ens kunna komma att tänka på Dig?

så sant, Vassula!

dotter, Min Kyrka behöver förnyas; Jag har kommit för att förstärka Min Kyrka; annars går massor av själar förlorade; Vassula, Jag återkommer med ett budskap till Mina hängivna själar; låt Mig nu avsluta med vad Jag önskar av de barn som har avvikit från Mig; Jag är Kärlekens Källa, och ur denna Källa flyter denna Oändliga Kärlek som omfattar hela skapelsen; allt Jag önskar av er är ett gensvar av Kärlek;

många av er tror att Jag är en Gud som är snar till vrede, och är därför rädda för Mig; ni fruktar att komma närmare Mig; andra tror att Jag är utom räckhåll, bara upphöjd i Min härlighet och aldrig bryr Mig om er, att Min blick bara är vänd till Mina hängivna själar, så skapar ni bilden av en Gud full av partiskhet; visste ni inte att ju svagare och ynkligare ni är, desto ivrigare söker Jag er och älskar er?

Jag är Helig, men Jag vill också att ni skall förstå att Jag längtar att komma er nära, så att Jag får vara er Helige följeslagare;

känner du till liknelsen om den förlorade sonen, Vassula?

Ja, delvis.

han hade syndat, men hur tog hans fader emot honom?

Med stor glädje?

Med stor glädje? mer än så, han tog emot honom med stor kärlek, och firade denna händelse;

bedröva Mig inte, Mina älskade, kom tillbaka till Mig; Jag skall inte visa bort er; Jag skall välkomna er i Min famn; kom tillbaka till Mig utan fruktan;


1 Jag är som ett exempel.
2 För de gånger jag oroar mig för att det jag skrivit kanske inte kommer från Gud.
3 Fortsättning på budskapet som avbröts den 8 mars 1987..

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message