DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Min Bägare smakar bittert

5 mars 1990

frid vare med dig; hör Mig, Jag är den Allra Högste, som du funnit nåd inför, be;

(Jag bad.)

kom ihåg, Vassula, att du är lera och Jag kan forma dig till vad Jag vill; dotter, tillåt Mig att forma dig varje tisdag och fredag till en avbild av Mig, genom att ge dig Mitt Lidandes plågor; Min Bägare smakar bittert men vill du dela Den med Mig? säg Mig, Mitt barn, vill du genomgå Mitt Lidande som Jag önskar?

Ja, Herre, som Du önskar.

Min Nåd vilar över dig, Jag skall forma dig till ett litet krucifix; Min Kropp är täckt av obarmhärtiga märken som Jag mottagit av dem Jag älskar mest; vill du dela märkena på Min Kropp?

Ja, Herre, som Du vill.

Min Kärlek till dig känner inga gränser; kom;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message