DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Denna Gåva är nu given åt dig

15 februari 1990

Jesus?

Jag är; stöd dig helt mot Mig; att församla Mina lamm och mätta dem med Mitt Bröd förhärligar Mig; kom, låt Mig ge dig några ord av Ljus; Jag är Uppståndelsen som leder de döda tillbaka till Livet; gå vidare på din väg nu och kom ihåg? fortsätt, säg det!

Din Närvaro, Herre.

ja, Min Närvaro och även Min Moders, dotter;

16 februari 1990

(Tidigt på eftermiddagen böjde (...) och jag knä framför mitt lilla altare för att be rosenkransen, de smärtorika mysterierna. Så snart vi påbörjade det smärtorika mysteriet i Getsemane, fick jag mycket svårt att uttala orden, jag var oförmögen att säga någonting, och det verkade som om min ande på nytt föll i hänryckning och på detta sätt gick jag in i Jesu ångest i Getsemane. Detta fortgick fram till det sista ’Hell dig Maria’. När sedan (...) som fortsatte, påbörjade det andra mysteriet, gisslingen, kastades jag våldsamt ner på mattan och blev liggande med armarna något sträckta över mitt huvud; Jag genomgick gisslingen. Min kropp skakade våldsamt varje gång “piskan” föll över mig. Denna första gång förberedde vår Heliga Moder mig för varje mysterium. Och på detta sätt genomgick jag hela Kristi Lidande till Korsfästelsen, Hans ångest och Hans lidanden. Jag hade inga fysiska smärtor, alla smärtor var inre.

Ungefär en timme senare gick jag igenom hela Kristi Lidande igen. Sedan omkring 18.30, genomled jag hela Kristi Lidande igen, kraftigare än någonsin.)

denna Gåva är nu given åt dig genom Min Kärlek; du har inte förtjänat Min Gåva, inte desto mindre är Jag din Gud och Jag har överseende med alla dina svagheter och dina synder har Jag förlåtit;

19 februari 1990

åh Vassula ... Min Kärleks Ande skall uppfylla hela din varelse; låt Min Ande vila över dig och du skall få uppleva stora under;

Kärleken älskar dig;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message