DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Leva med i Kristi Lidande

13 februari 1990

(Tisdag – idag när jag bad rosenkransen med (...), och vi hade kommit till det fjärde mysteriet, Korsbärandet, kom jag plötsligt i en slags hänryckning. Jag tappade rösten och kunde knappt mer än viska fram orden med stora svårigheter. Jag befann mig vid Kristi Lidande och delade Jesu lidanden. I det femte mysteriet, Korsfästelsen, tycktes jag sakta komma tillbaka igen. När det var över kände jag mig tung, mitt tal och mina rörelser var långsammare än vanligt, min ande befann sig ännu i Hans ångest.)

Jesus?

Jag är; käraste själ, Min ångest är stor, låt Mig dela den med dig; gör Min himmel i dig; välsigna Mig; Kärleken älskar dig, frid vare med dig, se på Mig ... är du villig att genomgå Mitt Lidande? är du villig att offra mer?

Jag är villig att göra Din Vilja.

då skall Jag och du dela större ting; Vassula, ät lite idag och fasta strikt i morgon; behaga Mig och tillägna Mig din dag; skriv inte mer nu; Jag vill att du skall komma ihåg Min Närvaro helt och fullt idag;

Jag älskar dig och Jag välsignar dig; vi, oss, kommer du ihåg? be;

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message