DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Låt ditt hjärta jubla av glädje i Min Närvaro

17 december 1989

(Det kändes som om Herren var långt borta. Jag grips av panik när jag känner på det sättet, jag vet att allt beror på mig och det är återigen en tung prövning. I min privata anteckningsbok skriver min hand bara kladd. Herren kom omedelbart till min hjälp och sade skrivande:

”Måste Jag påminna dig om att inte lämna din hand ’ledig’? Jag vill att du skall lyssna; Jag är nära dig, men din ande är långt borta från Mig; lyssna, Jag, Herren, vill att du skall lyssna! var förenad med Mig, var ett med Mig, Jag och du, du och Jag, då kan VI arbeta som en, förstår du? var försiktig, Vassula;” –”genom att vara förenade kan VI följas åt i arbetet.”

Jag hade gripits av panik, för efter att ha tagit emot uppenbarelser, blivit ledd på ett alldeles speciellt sätt, fått smaka Himmelen och Guds Närvaro utan några förtjänster från min sida, föreföll det plötsligt som om Himmelen stängt sina dörrar något, och jag kunde inte känna Hans Närvaro.)

frukta inte, Jag har ivrigt sett fram emot dessa ögonblick då Jag skulle vara tillsammans med dig, så tro aldrig någonsin att Jag stänger dig ute; Jag utmanade dig bara för att väcka dig från din slöhet, och Jag skall arbeta tillsammans med dig intill slutet; låt ditt hjärta jubla av glädje i Min Närvaro, Jag har fortfarande så många saker att säga dig men du skulle vara oförmögen att anteckna allt; du är skör och Jag vet att du också är svag;

kom, du behöver inte tala till Mig med ord för att berätta att du älskar Mig; tala med ditt hjärta: att längta efter Mig, att älska Mig, att betrakta Mig, är att göra Min Vilja, eftersom Min Vilja är att älska och tillbe Mig, så genom att bara göra detta, görs ALLT i Tystnad; ge Mig din vilja, ge Mig allt du har, din vilja, ditt jag, dina glädjeämnen, allt;

Herre, jag ger Dig min vilja, mitt jag, mina glädjeämnen och allt Du vill ha. Känn dig FRI, min Konung, att ta emot och ta från mig så som det behagar Dig.

vill du i gengäld fortfarande bära Fridens och Kärlekens Kors?

Ja, min Herre, utan förbehåll; även om jag av Dess tyngd faller platt till marken, kommer jag att bära Det även om jag måste krypa på mina knän.

dotter, Mitt Kors, Fridens och Kärlekens Kors, kommer att helga många av Mina barn; låt Mig komma in och vila i ditt hjärta, Jag, Herren välsignar dig; älskade, vänta så skall du få se;

Jag tycker så mycket om när Du säger “vänta så skall du få se!”

Jag vet, lilla barn; vi, oss?

Ja, min Herre.

vi, oss?

Ja, Heliga Moder.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message