DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Helighet kommer inte på en dag

16 december 1989

frid vare med dig;

helighet kommer inte på en dag, du behöver uthållighet på den här vägen full med hinder och små kors, släpp inte taget om Mig; vill du fortsätta? vill du fortsätta med Mig ända till slutet på den här vägen?

Jag ska inte släppa taget om Dig, min Herre. Hjälp mig så att jag inte tappar mitt fasta grepp om Din Klädnad.

klamra dig fast vid Mitt Kors så kommer Mitt Kors att leda dig hela vägen till Fullkomlighet, Jag Är nära dig, Jag Är förenad med dig;

be, Min Vassula; för hängivenhet är kärlekens första frukt; Jag, Herren, har genomdränkt dig med Min Kärlek; Jag ber varje själ att komma och kasta sig i denna Ocean av Kärlek så att också de kan bli mättade och känna denna Kärlek; Jag, Jesus, älskar er alla; kom in i Mitt Heliga Hjärta, Jag längtar efter att få gömma er i Dess Djup, gömma er för alltid och ha er bara för Mig Själv; blomma, älska Mig, älska Mig, tillbe Mig, tillbe Mig så skall Jag göra resten; lär dig att säga: “Jesus, gör mitt hjärta till Ditt viloläger; kom och vila, Herre;”

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message