DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Kan du arbeta med kärlek, för kärlek?

3 mars 1987

det är Jag, Jesus;

Förlåt mig för alla mina synder.

Jag förlåter dig; kom, Jag gläder Mig i dig; kommer du ihåg dagen då Jag visade dig Min härlighet?

Ja!

vill du fortsätta med det? ja?

(Jag kände mig osäker.)

Fader, får jag vänta lite?

låt vara; Jag skall fråga dig igen senare; Jag skulle vilja visa dig mer av Min härlighet så att du kan beskriva för Mina barn hurdant Mitt Rike är;

vad beträffar Mitt föregående budskap, skall Jag låta dig veta när Jag känner att du är redo att skriva ner det; Vassula, vill du låta Mig använda dig idag?

På vilket sätt, Herre?

genom att använda essensen av din kärlek till Mig; så älska Mig brinnande, Vassula; Jag vill rädda en mycket speciell själ från att falla, hon är en av Mina utvalda; vi kan ännu rädda henne,Vassula;

Jag skall lägga två rena droppar av Mitt Blod på ditt hjärta; dessa två droppar är nog för att täcka hela ditt hjärta och få dig att känna Min sorg;

Vad ska jag göra?

kan du arbeta med kärlek, för kärlek?

Jag ska försöka, Herre.

förena dig med Mig; vi skall återställa hennes själ idag; vi skall stärka henne;

Jag skall lära dig hur Jag arbetar, för detta är Himmelska verk, alla Heliga verk kommer från Mig; Visheten undervisar dig; glöm aldrig detta, du är Min blomma som Jag låter växa i Mitt Ljus; Jag skall rena din jord och ge dig vad som fattas dig; Jag skall komma tillbaka och låta dig veta något om Min särskilda själs hjärta; Jag älskar dig; älska Mig Vassula, för så många är beroende av denna kärlek;

(Senare på eftermiddagen blev jag anfallen av den onde som anklagade mig. Jag visste att det inte var Gud eftersom jag har lärt mig att Han aldrig anklagar mig.)

Jag välsignar dig dotter; aldrig skall Jag anklaga dig för det som Jag, Jahve, har gett dig;

Jag gläder Mig över dig; Jag har utvalt dig att uppenbara Mitt Ansikte; meditera, Min Vassula; känn, känn denna kärlek som Jag har till dig; inom kort kommer du att se Mig; ja, Jag skall komma;

Herre, när du hämtar mig så väntar jag mig inte någonting, eftersom jag ingenting har gjort och är oförmögen att åstadkomma någonting. Återigen slutar det med ordet “ovärdig“. Och ändå längtar jag att få vara nära Dig!

Vassula, känn Min hand; Min hand försöker på alla vis att få fatt i dig och hålla dig intill Mig; Jag längtar efter att få beskydda dig; Jag älskar att ta dig och kasta dig in i djupet av Mitt Hjärta och gömma dig där, helt för Mig Själv; du verkar glömma Mina ord, har Jag inte bundit dig till Mig, för evigt? har vi inte blivit förenade genom att Jag satte en krans av kärlek på det?1 Min älskade, vi arbetar tillsammans; Jag är din Gud och Ledare;

Herre, jag är svag och behöver Dig, Jag behöver bli styrkt på alla vis, så att jag kan förhärliga Dig.

Vassula, se på Mina händer; håll dina händer så att dina fingertoppar rör vid Mina;

(Jag såg liksom blixtar som kom ur Hans fingertoppar, som elektricitet. 2 Jag satte mina fingertoppar mot Hans. Detta gjordes för min inre syn i meditation.)

känn Min Helighet; Min Styrka tränger in genom dina fingertoppar; sådana verk är Himmelska verk; Jag välsignar dig; stöd dig på Mig; du har nu tagit in Mig; håll kvar dina händer i Mina och känn Min värme;

(Senare)

Vassula, hör Mig, nu har vi räddat henne från att falla; gläd dig! Jag har använt essensen av din kärlek; vi arbetar tillsammans med att hjälpa och hela själar; dotter, tröttna aldrig på att hela dem;

(Åter blev jag attackerad av ondskan; de sade: “försvinn härifrån.“)

Vassula, kom närmare Mig; ta emot Min kärlek; förstår du varför de hatar dig? du rycker bort Mina älskade själar från den onde och återför dem till Mig;

Herre, hur är det med all den kärlek som andra ger till dig, hjälper den också?

ja! all kärlek används till att återställa och hela själar;

(Fortsättning på Fredsbudskapet)

Mitt Rike sprids och fortsätter att växa genom den kärlek som ges;

Sannerligen säger Jag er, alla Mina lidanden kommer inte att vara förgäves; med väldig Härlighet skall Jag segra över all ondska; Jag skall upptända varje hjärta, och därigenom sprida Kärlekens och Fridens sådd som förenar Mina barn; över hela universum skall Mitt Ljus spridas ut, för sådan är Min Vilja;”

ära Mig Vassula genom att älska Mig; kyss Mina händer;

(Jag gjorde det både inom mig och på en bild.)

ära Mig alltid; Jag älskar er alla; kom närmare Mig, Mina älskade, för Min kärlek till er är större än ni någonsin kan ana;

Jag kände så mycket glädje från Gud; Gud var så lycklig!


1 På vårt förbund.
2 'Hans glans är som solens ljus, som fått sina strålar av honom, hans makt är dold i den.' (Hab 3:4).

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message