DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Vi är bundna vid varandra

4 mars 1987

Eftersom jag känner min egen opålitlighet, så är jag rädd för att jag en vacker dag ska överge Dig, på grund av min svaghet. Det är en förfärlig tanke, jag förstår inte hur det skulle kunna hända, jag vill inte att det ska hända, inte heller att Du ska lämna mig!

Vassula, Jag Jahve, älskar dig; överger Jag dig någonsin? vi är bundna vid varandra, och eftersom vi är bundna vid varandra kan du inte lämna Mig; förstår du? Jag har tagit hand om vår förening; vi skall förbli förenade till slutet, du som behöver Mig och älskar Mig med iver och Jag som är fri att råda över dig och älska dig gränslöst; aldrig utan längtan att befria dig till Mig;

Sade du det, Min Gud?

Jag sade det; vill du ställa din fråga nu?

Jag törs inte!

varför? var inte rädd för Mig;

(Jag förstod att Han visste, men jag ville inte sätta det på papper.)

Gud, jag ber dig!

kom, låt oss lära; Jag är den Allsmäktige och Jag vet vad som är bäst för din själ; om någon av er frågar Mig något eller ber om något, kommer Jag att svara; Mitt svar kommer att ge bästa möjliga näring åt den själen; det är som om Jag av alla frukter valde ut den allra bästa som kunde ge henne det bästa resultatet;

vet du hur många gånger Jag kan förlåta?

Ja Herre, men i somliga böcker står det att fast Du inte vill svara (på ett övernaturligt sätt), så gör Du det ändå, men att du ogillar det och blir arg.

Jag, Jahve säger dig detta, Mina tankar är inte era tankar och Mina vägar är inte era vägar;11 Vassula, Jag är en Gud Full av Barmhärtighet, en Kärleksfull Helig Fader för er; Jag känner era behov och svagheter; Min kärlek till er alla är en svartsjuk kärlek; kom, kom närmare Mig; Jag, Jahve, tar varje tillfälle för att nå er;

Min Fader, när jag är med Dig känner jag mig så älskad av Dig, och min kärlek till Dig bara växer. Ändå är jag rädd att svika Dig, eftersom jag är full av synd.

Vassula, vet Jag inte om allt detta? du är en nypa stoft som skulle försvinna om Jag blåste på det; Jag vet hur bräcklig du är, för när allt kommer omkring är du bara en förbipasserande skugga på jorden; men i din intighet och ditt elände är du ständigt inför Mina Ögon; Jag ser på dina svagheter med Medlidande och Kärlek; frukta inte, för Jag skall stärka dig; dina synder tar Jag och ger dig Min förlåtelse; Vassula gör inte mer idag; Jag skall kalla på dig i morgon; ta emot Min Frid


1Betyder att denna teori är fel.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message