DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Mina profeter är också en del av Min Kropp

2 april 1989

Herre?

Jag är; se på Mig med ett barns tro och smycka Min Kyrka;

Herre, hur kommer det sig att somliga inte kan acceptera detta släktes profeter och de Ord som talas av Dig?

sannerligen säger Jag dig, Mina får känner igen Min Röst;

Men Herre, även om man kan bevisa för skeptikerna att omvändelser och helanden av stora syndare äger rum, så blir de ändå inte övertygade, trots de goda frukterna.

Min Vassula, även om någon hade uppstått från de döda mitt framför deras ögon, skulle de inte bli övertygade ... för dessa gäller ännu Jesajas profetia;1 ni skall höra och höra men ändå inget förstå; ni skall se och se men ändå inte varsebli; för detta folks hjärta har förstockats, deras öron är döva och de har tillslutit sina ögon av fruktan att se med sina ögon, höra med sina öron, förstå med sina hjärtan och omvända sig och bli helade av Mig;

många glömmer att Mina profeter också utgör en del av Min Kropp; Jag har sannerligen tilldelat var och en av er en nådegåva så att ni alla bildar en enhet; käraste barn, Jag har format några till att bli apostlar, några till präster, lärare och några till profeter i upprorstider, så varför är så många av er förvånade och förkastar Mina profeter? hur kan Min Kropp fungera när en av dess lemmar skurits bort? Jag är trött, Min Kropp blir ständigt lemlästad och sönderriven; blomma, behandla dina förföljare kärleksfullt; döm dem inte; Mina profeter kommer alltid att bli förföljda, dömda, gisslade, förtryckta, jagade från stad till stad, betraktade med förakt och korsfästa, och så kommer ni att dra ner över er själva blodet från varje helig människa som har spillts ut på jorden; Skriften ljuger aldrig, Jag är Ordet;

kom, Mitt barn, Jag har lärt dig att uppoffra dig för själarna i skärselden; be, blomma; litet förstår du vad dina böner betyder för själarna i skärselden, släck deras eld med böner; gör bot för dem, kom;


 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message