DHTML Menu By Milonic JavaScript

Svenska » Budskapen »

Jag vill att du skall vara förtrolig med Mig

16 februari 1987

(Jag började förstå att jag faktiskt inte kan leva utan Gud. Jag tror att Han verkligen har bundit mig till sig.)

Jag är Jahve, barn; det är Jag, vänd dig till Mig; Jag älskar dig, och för denna Min stora kärlek till dig uppehåller Jag dig; frukta inte barn; hör Mig; genom den jublande kärlek Jag har till dig, binder Jag dig till Mig; luta dig mot Mig, Jag vill att du skall behöva Mig Vassula;

Älskar Du oss så mycket?

O dotter har du inte känt Min kärlek? 1 Min Kärlek till dig vill förtära dig;

Jag känner Mig förhärligad av att du är så fäst vid Mig; Jag för Min del älskar dig oändligt och Jag skall aldrig någonsin skiljas från dig; men Jag har också sett till att inte heller du skall kunna det; Jag har försäkrat Mig om vår förening; förstår du? ... Jag gläder Mig åt att ha vunnit dig;

Jag längtade efter att vi skulle vara förenade för alltid; du i behov av Mig, älskande Mig och för evigt bunden till Mig, och Jag bunden till dig; lämnad fri att älska dig utan begränsning och råda över dig;

Jag som skapade dig och Jag som vårdade dig, Jag som helgade dig och Jag som först såg dig; Jag som fyllde dig med Min Ande ville det; för Jag, Vassula, är din Gud, Jahve, som har fostrat dig;

Jag har försäkrat Mig om att de band som Jag bundit dig med till Mig, är eviga; du kommer inte att kunna skilja dig från Mig för Jag är den Allra Högste;

Det är skrämmande, även om jag älskar Dig, Herre! Din Makt och Vishet är stor!

Varför Vassula, vad har du att frukta? Är Jag inte Kärlekens Herre?

Jag skall ta hand om dig; Jag skall lindra din smärta; Jag skall överhölja dig med Mina välsignelser; Jag skall förse dig med vad som fattas dig; Jag är Oändlig Rikedom; du behöver aldrig vara rädd med Mig, Jag är Han som upprätthåller jordens grundvalar; lämna Mig fri att göra vad helst Jag önskar med dig; Jag är så lycklig över att ha dig nära Mig, du som är så ömtålig och vek, för Jag vet att ditt hjärta skall låta Mig göra som Jag vill med dig; var inte rädd, för Jag är din Himmelske Fader, och Jag älskar dig bortom allt mänskligt förstånd;

Jag är Jahve och om du inte har hört det förr, så säger Jag dig nu, att Jag är känd för att vara Trofast och Mitt ord står fast;

barn, Jag har uppväckt dig från döden för att låta Mitt Ord bli skrivet, Jag har fostrat dig till att bli Min budbärare;

Eftersom du skall vara Min budbärare, måste du formas; du måste lära dig hur Jag känner, hur Jag arbetar och hur Min kärlek tänder hjärtan; hur skulle du annars kunna berätta för Mina älskade barn?

kom; känn Min närvaro så som Jag har lärt dig; Jag älskar dig lilla barn; urskilj Mig; Jag vill att du skall vara förtrolig med Mig;

Vassula, imorgon skall Jag diktera för dig ett budskap som skall lära Mina barn hur de skall umgås med Mig; gå nu och uppfyll dina andra plikter; gå i frid;

(Senare kom Jesus tillbaka)

Vassula, skriv; du är nu förenad med Mig, du skall arbeta med Mig, du skall lida med Mig, du skall hjälpa Mig, ja, Jag skall dela allt Jag har med dig och vad dig beträffar, skall du göra på samma sätt;

att vara förenade är att vara tillsammans för alltid; därför att Mina band är eviga band, Min jublande kärlek binder dig för evigt till Mig; Min kärlek tänder också hjärtan av sten och sätter dem i brand, förtär dem;

dotter, Jag har segrat; du behöver inte frukta, Jag har vunnit ditt hjärta, älskade och försäkrat Mig om att du är Min för evigt; O Vassula, vad Jag längtade efter att få kasta dig in i Mitt Hjärtas djup och låta Min kärleks alla eldslågor förtära dig, och lämna dig i total hänryckning för Mig, din Gud;

Älskar Du mig så mycket? Så att Du har gjort detta?

har Jag inte gett ut Mitt liv för dig? Jag utgav Mitt liv av kärlek, Jag offrade Mig Själv för din frälsning, av kärlek; Jag utgöt Mitt Blod för dig, av kärlek;

nu har Jag försäkrat Mig om att du är bunden till Mig;

Varför?

varför, har du glömt att Jag är Fullkomligt Trofast; genom att binda dig till Mig, vet Jag att också du kommer att vara Mig trogen;

när vi nu är förenade skall vi fortsätta att arbeta tillsammans; Jag skall använda din kärlek till Mig för att hela många själar som är på väg att uppslukas i Satans flammor; du och Jag skall hjälpa dessa själar; allt du behöver göra är att älska Mig ivrigt; det kommer tillfällen då Jag kommer att anförtro dig Mitt Kors;

Men jag är ju ingenting!

Vassula, förbli ingenting och låt Mig vara allt det som du saknar; vart Jag än går kommer du att följa efter; ensam kommer du aldrig någonsin att vara; du är nu förenad med Mig;2 väx till i anden Vassula; väx, för din uppgift är att frambära alla budskap som Jag och Fadern ger; Visheten skall leda dig;

Ja, Fader.

så vackert att höra dig kalla Mig Fader! Jag har längtat efter att få höra från dina läppar detta ord, Fader;3


1Jo, det har jag ju. Det är otroligt.
2 Medan jag skrev, undrade jag varför Han säger att jag ska förbli ingenting, eftersom Han förut har sagt att jag måste ändra mig, växa starkare etc. Han måste ha läst mina tankar för Han svarade genast. Nästa mening.
3 Jag hade avsiktligt undvikit att säga Fader i min bön den kvällen, och istället kallat Honom ’Gud’, och undvikit ordet ’Fader’. Jag vet inte riktigt varför, men kanske tänkte jag att mina böner skulle vara lite mer formella.

 

Kronologisk ordning
Alla budskapen i kronologisk ordning
 

Alfabetisk ordning
Alla budskapen i alfabetisk ordning
 

Anteckningsböckerna
Alla budskapen grupperade efter Vassulas anteckningsböcker
 

Senaste budskapen
Budskap som har publicerats efter "Den Heliga Treenighetens Sånger", från 2003
 

Min ängel Daniel
Den allra första början av budskapen. Vassulas samtal med sin skyddsängel Daniel
 

Ladda ner budskapen
Budskapen i PDF-format och sökverktyg som kan laddas ner
 

Online bok
Här finns budskapen att läsas som online-bok
 

Sök i budskapen
Textsökning i budskapen
 

Ett utvalt budskap
Ett slumpvalt budskap
 

 Snabbsök

© Vassula Rydén 1986 Alla rättigheter förbehållna
X
Enter search words below and click the 'Search' button. Words must be separated by a space only.
 

EXAMPLE: "Jesus Christ" AND saviour
 
 
OR, enter date to go directly to a Message